Kabinet vergeet groengas in klimaatakkoord

inzet diesel 6 keer zo aantrekkelijk als groen alternatief

1-07-2019

Met de huidige klimaatplannen is het onmogelijk om groengas in het verkeer te blijven inzetten. Het kabinet kiest ervoor de huidige energiebelasting met 10 ct per m3 te verhogen. Voor diesel wordt het accijns met slechts 2ct verhoogd. Door rijden op groengas zo te benadelen wordt milieuwinst weggegooid en worden honderden bedrijven die al jaren geleden de transitie naar schoon vervoer hebben ingezet gedupeerd.

Groengas is de duurzame variant van aardgas. Het wordt gemaakt uit biogas, dat ontstaat bij vergisting van groen- en snoeiafval, rioolslib en mest. Door het gebruik van groengas in het verkeer vermijden we jaarlijks twee miljard dieselkilometers, reduceren we op jaarbasis de CO2-uitstoot met 0,4 megaton en 400 ton stikstofdioxide. Ondanks deze groene voordelen wordt een personenauto op groengas in de nieuwe plannen met € 6,67 per 1000 kilometer extra belast. Een dieselauto krijgt voor dezelfde afstand slechts € 1,05 extra accijns. Marja Versleijen: “Groengas is een zeer betaalbaar en effectief alternatief voor het rijden op diesel. De voorstellen van het kabinet draaien dit nu de nek om.”

Blind staren

Nadat eerder al nieuwe kosten van elektriciteit en gas bekend werden gemaakt, kwam er in de het finale akkoord meer duidelijkheid over de inzet van groengas op gebied van mobiliteit “De kosten van gas worden over aanzienlijke tijd al verhoogd. Dat is te begrijpen door het hele aardgasdossier en de noodzaak om het gebruik van aardgas terug te dringen. Het is te gek voor woorden dat groengas in het verkeer hier nu de dupe van wordt. Wij zijn voor elektrisch rijden maar we moeten ons niet blind staren op één techniek. We moeten nu alles in het werk stellen om juist die doelen te halen en daarvoor moet groengas juist gedifferentieerd worden”, zegt Versleijen van PitPoint.

Groengas essentieel in transitie

Het kabinet concentreert zich voornamelijk op de hoofdstukken diesel, benzine en elektrisch. Om de klimaatdoelen voor mobiliteit te halen moet je ook kijken naar haalbare alternatieve schone brandstoffen. Juist in markten waar elektrisch rijden nog niet haalbaar is.

Over PitPoint

PitPoint is een internationale leverancier van schone brandstoffen met als doel schadelijke emissies te voorkomen. PitPoint ontwerpt, bouwt, financiert, exploiteert en onderhoudt openbare en privé tankstations voor LNG, CNG, groengas, waterstof, en elektrische laadpunten, voor bedrijven en overheden. Met meer dan tien jaar ervaring als systems integrator beschikt PitPoint over de data, kennis en middelen om schone brandstoffen beschikbaar en betaalbaar te maken. Wij streven ernaar onze visie van 100% schoon vervoer in 2030 mogelijk te maken door innovatie en samenwerking met onze partners.