In volle vaart elektrisch rijden

Politieke nieuwsflits week #33

25-08-2016

Vergroenen van gas

Als leverancier van alle schone brandstoffen is PitPoint sterk voorstander van LNG als transportbrandstof. Motoren op LNG stoten namelijk minder vervuilende stoffen en broeikasgassen uit dan diesel en stookolie. LNG is in feite de enige optie om zware vrachtwagens en schepen te vergroenen. In de toekomst kan LNG, net als CNG, op een duurzame manier geproduceerd worden, bijvoorbeeld uit groen afval. Daarom is PitPoint sterk voorstander van het vergroten van het aandeel LNG als brandstof in de transportketen. Samen met Primagaz en als partner in het LNG motion project zijn wij bijvoorbeeld hard op weg om de markt voor LNG verder te brengen.

EU- ministers beschouwen vloeibaar gas (LNG) als een veelbelovende optie voor de leveringszekerheid van energie. Afgelopen week publiceerde minister Kamp van Economische Zaken het verslag van de informele bijeenkomst van Europese energieministers van afgelopen juli. LNG was een van de onderwerpen die werd besproken.

LNG terminals

Bedrijven staan ook niet stil en nemen in afwachting van de plannen van de EU al volop initiatief. Vorige week gaf het Nederlandse tanksopslagbedrijf VOPAK toelichting op haar plannen om een LNG terminal nabij Tallin te bouwen, in Estland. Het bedrijf zei dat dit tot 250 miljoen euro investeringen zou vergen. En VOPAK hoort in november of de EU daadwerkelijk subsidie gaat verstrekken. PitPoint staat achter VOPAK’s plan en wenst het bedrijf veel succes!

Geef je mening over vergroening

De EU heeft bovendien een strategie ontwikkeld om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Vorige week openden de Europese Commissie een internetconsultatie. Burgers en bedrijven kunnen zo hun mening geven over de voorstellen. Onderdeel van de strategie is het versnellen van de groei van het aandeel van low-emission alternatieve aandrijvingen in voertuigen. Ieders mening telt, tot 28 oktober kan iedereen zijn bijdrage leveren. Wij nodigen dan ook iedereen uit om mee te doen en hun mening te geven over de Europese voorstellen!

Investeren in duurzame brandstoffen loont

Niet alleen de overheid, maar ook de markt zou er verstandig aan doen meer werk te maken van het afbouwen van fossiele brandstoffen. Dat wordt betoogd in een opinieartikel van Mark van Baal van Follow This in het Dagblad van het Noorden. De kosten van olie- en gaswinning lopen rap op terwijl de wind- en zonne-energie steeds goedkoper gewonnen kan worden. Desondanks blijven olie- en gasbedrijven geld steken in het zoeken naar olie- en gasreserves. Zo stevenen we af op een carbon bubble, met grote financiële schade als die uiteenspat. Van Baal roept pensioenfondsen en beleggers op om te stoppen met fossiel en te investeren in duurzame brandstoffen.

Meeroken

Dat schone brandstoffen niet alleen voor een beter klimaat van belang zijn, bleek vorige week maar weer eens uit een onderzoek van Milieudefensie. Hieruit blijkt dat een Nederlander dagelijks een hoeveelheid vervuilde lucht inademt die overeenkomt met het meeroken van vijf sigaretten. Rotterdammers komen met 7 ‘peuken’ per dag op de eerste plaats. Op Vlieland is de lucht – met 2,8 sigaretten – het schoonst.

Lokaal versus Den Haag

Bewoners en bestuurders van grote steden willen méér milieuzones, terwijl een Kamermeerderheid onder aanvoering van de VVD juist minder wil. Want de maatregelen om uitstoot van auto’s te verminderen zorgen voor te veel onduidelijkheid en aan het nut ervan wordt getwijfeld. Maar kan de Haagse politiek zo maar lokale bestuurders overrulen? In RTL Z Today werd hier aandacht aan besteed.

Goed voorbeeld doet goed volgen

Wie wel bijdraagt aan schone lucht is PvdA Kamerlid Jan Vos, die een heuse Tesla heeft aangeschaft. Ook Onoph Caron van ElaadNL is een warm pleitbezorger van elektrisch rijden in Nederland. Beide vertellen over emissievrij vervoer en de bijbehorende uitdagingen op Radio 1 (tussen 8.00 en 9.00 uur; vanaf 37:08 min). Denk aan het verbeteren van de laadinfrastructuur (snelheid, locaties) en het betaalbaar maken vanuit de overheid. Vos stelt dat het verkiezingsprogramma van de PvdA hier zeker op terugkomt. Welke partijen volgen?