Every step you take

POLITIEK NIEUWS WEEK #9

8-03-2016

Vorige week spraken wij nog de hoop uit dat er binnenkort trekkers op groen gas zouden komen, nu blijkt al dat er stappen worden gezet: New Holland heeft de eerste methaantractor geïntroduceerd die de concurrentie met de dieseltractor aan moet gaan. Een mooi voorbeeld van de innovatieve agrarische sector die druk bezig met een circulaire economie. PitPoint heeft geen glazen bol nodig om toekomstvoorspellingen te doen, zo blijkt. Zullen we er gewoon nog eentje doen? Vooruit, daar komt ‘ie: in 2030 rijden alle Nederlanders in een auto op een schone brandstof.

Zo, dat is er uit. Alle gekheid op een stokje: het pad om onze ambitie te vervullen is er een van slingerwegen en onvoorziene hindernissen maar uiteindelijk zullen wij er komen. Wij wachten in ieder geval met smart op de uitvoering van het Plan van Aanpak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen van de Rijksoverheid. Staatssecretaris Dijksma gaat de komende tijd met medeoverheden rond de tafel zitten om de invulling hiervan te bespreken. Afgelopen week stuurde zij een rapport naar de Kamer met een verkenning van de duurzaamheidsambitie en hoe MVI wordt toepast bij gemeenten. Ondanks een aantal goede voorbeelden blijven vele gemeenten nog worstelen met het realiseren van deze ambitie. Een eerder rapport van Natuur & Milieu, Goed (Aan) Besteed, kwam tot dezelfde conclusie. Werk aan de winkel dus!

Ook werk aan de winkel voor het Europees Parlement: deze week werd bekend welke Europarlementariërs plaatsnemen in de commissie die onderzoek gaat doen naar ‘dieselgate’. Enige Nederlander is D66’er Gerben-Jan Gerbrandy. PitPoint is in ieder geval zeer benieuwd naar de Brusselse hoorzittingen die er aan zitten te komen. Dat er iets moet gebeuren, is evident. We mogen dan wel weer een plek zijn gedaald op de FIFA-ranglijst, binnen Europa zijn wij toch een van kampioenen als het gaat om luchtvervuiling.

Kampioen vervuiling of kampioen duurzaamheid, de toekomst zal het uitwijzen. Wij geloven er echter in dat Nederland een groene koploper kan zijn. Een duurzaam inkoopbeleid dat goed wordt nageleefd en gemonitord zou al een flinke bijdrage kunnen leveren. Rijksoverheid, gemeenten en Brussel hebben stappen te zetten. Stappen die de toekomst van schone brandstoffen bepalen. En het zijn deze stappen die uiteindelijk de doorslag geven of onze voorspellingen uit gaan komen.