Exit diesel, enter clean fuels

Politiek nieuws week #14

11-04-2016

Veel aandacht was er afgelopen week voor de zogeheten Autobrief II, het nieuwe wetsvoorstel rondom de Nederlandse autobelastingen. De wet zal ongetwijfeld een meerderheid behalen in de Tweede Kamer. Maar er is ook een flink aantal moties en amendementen ingediend door de Tweede Kamer, die dinsdag in stemming worden gebracht.

PitPoint is bijvoorbeeld erg benieuwd naar hoe onze volksvertegenwoordiging de motie van Kamerleden Schouten (ChristenUnie) en Groot (Pvda) zullen waarderen rondom een opkoopregeling voor oude dieselbestelauto’s. Een prijzenswaardige motie, die wij zien als de start van de geleidelijke uitfasering van diesels op onze wegen. Na bestelauto’s ook de personenauto’s? Ook op het gebied van het stimuleren van elektrisch vervoer zijn er de nodige interessante moties ingediend. Wij wachten de stemmingen dinsdag in ieder geval in spanning af.

Donderdag werd er ook een motie aangenomen van Kamerlid van Veldhoven (D66) die opriep om te komen tot een ambitieuze EU C02-norm voor auto’s en bestelwagens voor 2025. Eerder zag we al dat PvdA Kamerlid Vos de regering verzocht om werk te maken van emissievrij vervoer voor 2025.

Al deze mooie en ambitieuze woorden ten spijt, wij hopen vooral dat er ook lokaal woord bij daad wordt gevoegd. Provincies en gemeenten kunnen de kaders die Den Haag stelt in de praktijk waarmaken en zo de markt een zetje geven. Denk aan een schoon wagenpark als het om duurzaam inkopen aankomt. De Tweede Kamer zou eigenlijk ook stilstaan bij dit duurzaam inkoopbeleid afgelopen week, maar dit debat wordt voor de zomer opnieuw ingepland. Aan de grondslag van dit debat lag het rapport Goed (Aan) Besteed van Natuur & Milieu, mede mogelijk gemaakt door PitPoint.

Allemaal signalen die erop duiden dat schoon vervoer en duurzame mobiliteit de aandacht hebben van onze beleidsmakers, waar wij uiteraard blij mee zijn. En komende week debatteert de Kamer ook nog over dieselgate, hier zullen wij in ons volgende blog ongetwijfeld op terugkomen.

Verder heeft PitPoint afgelopen week politieke partijen aangeschreven met het oog op de naderende Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Het schrijven van de verkiezingsprogramma’s is immers in volle gang. Wij hopen dat partijen pal staan voor duurzaam inkopen. Wat is daarvoor nodig: voldoende middelen voor PIANOo, het expertisecentrum aanbesteden, meer sturen op duurzaamheidscriteria in aanbestedingen en een scherpe monitoring van beleid. Verder hopen wij dat verschillende schone brandstoffen (Elektrisch, CNG, Groengas, LNG en Waterstof) fiscaal gestimuleerd worden om zodoende de luchtkwaliteit en daarmee onze leefomgeving in stand te houden.

Wij rekenen in ieder geval op de politiek om werk te maken van duurzame mobiliteit. Zowel voor- als na de verkiezingen. PitPoint blijft u op de hoogte houden van onze inzet: schoon vervoer in 2030!