Feestelijke opening waterstoftankstation Delfzijl

Een belangrijke stap op weg naar 100% schoon vervoer

26-02-2018

Afgelopen donderdag was het zover: ons waterstoftankstation in Delfzijl werd officieel geopend. Een feestelijke en belangrijke stap op weg naar 100% schoon vervoer, samen met onze partners. Het tankstation van PitPoint zal de komende jaren twee bussen van Qbuzz in Groningen en Drenthe voorzien van groene waterstof, geleverd door AkzoNobel. Deze unieke pilot draagt bij aan de ontwikkeling van de waterstofeconomie in Noord-Nederland, en is tot stand gekomen dankzij een bijzondere samenwerking tussen private en publieke partijen.

samenwerking tussen private en publieke partijen

De opening werd verricht door Fleur Gräper-Van Koolwijk, als Gedeputeerde Staten in Groningen onder meer verantwoordelijk voor verkeer en vervoer in de provincie. Zij deed dit samen met bestuurders van het OV-Bureau Groningen Drenthe, Qbuzz, AkzoNobel Specialty Chemicals, Groningen Seaports, het Ministerie van Milieu en Waterstaat, en PitPoint. De waterstofproef met een looptijd van vijf jaar wordt mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning vanuit de Europese publiek-private samenwerking Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH-JU), onder de vlag van High V.LO-City.

Om de inzet van waterstofbussen in deze regio mogelijk te maken, bouwde PitPoint een tankstation naast het Chemie Park Delfzijl. Dankzij een innovatieve leiding, aangelegd door Groningen Seaports, wordt groene waterstof wat gemaakt wordt in de chloorfabriek van AkzoNobel Specialty Chemicals, naar het tankstation getransporteerd. Deze duurzame waterstof kan een grote bijdrage leveren aan de reductie van fijnstof en CO2-uitstoot door het wegverkeer.

Emissievrij openbaar vervoer vanaf 2030

Vanaf 2030 moeten alle bussen in het openbaar vervoer emissievrij rijden. In 2016 maakte het Rijk afspraken met opdrachtgevers in het openbaar vervoer om na 2026 alleen maar nieuwe bussen in te zetten zonder schadelijke uitstoot. Nu tanken en rijden hier twee waterstofbussen die geen andere emissies veroorzaken dan schone waterdamp. Volgens de provincies Groningen en Drenthe is het noorden hiervoor bij uitstek geschikt gelet op de lange afstanden in onze provincies.

De verwachting is dat er geleidelijk meer waterstofbussen gaan rijden na 2020. De provincies Groningen, Drenthe, Noord-Brabant en Zuid-Holland hebben een plan gemaakt om 50 waterstofbussen in te zetten in het openbaar vervoer, waarvan 20 in de provincies Groningen en Drenthe. De samenwerking tussen de overheden is onderdeel van het Europese Jive2 project en ontvangt vanuit de Fuel Cell Hydrogen Joint Undertaking (FCH-JU) een bijdrage van 7,5 miljoen euro. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat draagt 3,75 miljoen euro bij en ook de regio’s zelf dragen gezamenlijk een bedrag van 3,75 miljoen euro bij aan de inzet van de bussen.

Meer informatie over PitPoint en waterstof

Dit is PitPoint’s tweede waterstoftankstation in eigendom. In april 2017 kocht PitPoint haar eerste waterstoftankstation in Antwerpen. Voor meer informatie over PitPoint en waterstof zie hier.

This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) for the Fuel Cells and Hydrogen Joint Technology Initiative under grant agreement n°278192.