Fleetmanagers bovenop reductie CO2-uitstoot

CO2-prestatieladder

12-04-2016

Nederland kleurt steeds groener. We streven naar volledig zero emissie vervoer in 2030. Maar hoe meten of we op de goede weg zijn als het gaat om duurzaamheid? De CO2-Prestatieladder, een initiatief van ProRail, is op dit moment misschien wel het snelst groeiende certificaat als het gaat om groen, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook voor fleetmanagers is het een relevant meetinstrument.

De verwachting voor de komende tijd is dat de noodzaak van een schonere fleet een steeds grotere rol gaat spelen. Bij overheden, maar ook in het bedrijfsleven. Menig fleetmanager anticipeert daarop, onder meer door te werken met de CO2-prestatieladder.

Wat is het?

De CO2-Prestatieladder helpt bedrijven onder meer bij het reduceren van de CO2-uitstoot. Zij gebruiken de ladder voornamelijk bij aanbestedingen, met als doel kennisvergaring over de eigen CO2-uitstoot en die van leveranciers. Mobiliteit is een van de bedrijfsonderdelen waar uitstoot een directe rol speelt. Het stimuleert fleetmanagers dan ook om na te denken over nieuwe manieren van CO2-reductie. Tot slot wordt het delen van deze inzichten met bijvoorbeeld collega’s en de overheid aangemoedigd. Inmiddels hebben zo’n 650 ondernemingen het certificaat in bezit. En dat aantal blijft groeien.

Hoe werkt het?

De Prestatieladder kent verschillende niveaus: van 1 tot en met 5. Daarbij is niveau 5 het hoogst haalbare. Bedrijven als BAM en Dura Vermeer hebben die status al bereikt. Een hogere score op de Prestatieladder levert een beloning op: korting bij nieuwe aanbestedingen. Dat wordt het ‘gunningvoordeel’ genoemd. Hoe hoger een bedrijf door ‘groen’ handelen eindigt op de ladder, des te meer voordeel levert dat op. Zo kan een bedrijf dat een hoger bedrag vraagt voor een klus toch de aanbesteding toegewezen krijgen. Dat is het geval als de organisatie hoger op de Prestatieladder staat dan de concurrent.

Wil je als fleetmanager je bedrijf helpen om niveau 5 te bereiken? Hou daar dan nu al rekening mee bij de aanschaf van nieuwe voertuigen. Zie ook de digitale showroom van PitPoint bij het kiezen voor CO2-arme voertuigen.

Wie gebruiken het?

Niet alleen bedrijven, ook overheden hechten veel waarde aan de CO2-Prestatieladder. Het instrument wordt op dit moment al toegepast door tientallen Gemeentes als Alkmaar, Utecht en Groningen. Alkmaar, Utrecht en Groningen. Ook provincies en waterschappen hebben de ambitie de ladder in te voeren, evenals de metaal-, afval- en ICT-sector.

Meer voordelen

Het gunningvoordeel is al genoemd, maar de CO2-Prestatieladder brengt nog meer positieve effecten met zich mee. Zo wordt de ladder ook wel gebruikt als selectiecriterium: een bedrijf mag zich alleen inschrijven op een aanbesteding als het duurzaam genoeg is. Een duurzame vloot helpt daarbij. Voldoet die vloot minimaal over het CO2-Prestatieladdercertificaat niveau 3 bijvoorbeeld? Andere voordelen van de CO2-prestatieladder zijn de kostenbesparing (duurzaam handelen zorgt voor een lager energiegebruik) en idealisme: door een hoog niveau op de CO2-Prestatieladder na te streven, laat je als fleetmanager aan de buitenwereld zien waarde te hechten aan een duurzame samenleving.

Advies CO2- reductie