Fossiele economie viert hoogmis in Rotterdamse haven

POLITIEKE NIEUWSFLITS WEEK #24

20-06-2016

Minister Kamp (Economische Zaken) deed afgelopen woensdag een dagje Rotterdam. Hij sprak tijdens twee bijeenkomsten, aan de uiteinden van het spectrum van het debat over de energietransitie. Op de Winddagen sprak hij over energiewinning met windturbines op de Noordzee. Spectaculaire vooruitgang wordt geboekt op het vlak van winstgevendheid. Grotere installaties, verder uit de kust – het gaat allemaal sneller dan gedacht. Kamp toonde zich enthousiast over gesprekken tussen de windturbinebouwers, netbeheerders én gasproducenten over opslag, conversie en transport van groene energie. Dit is het zogenaamde power to gas concept, waarbij windstroom omgezet wordt in groen gas en vervolgens goedkoop getransporteerd. Dit is een veelbelovende techniek om tegen geringe kosten duurzame energie van ver uit de kust gelegen windparken naar land te transporteren.

Diezelfde dag had hij een afspraak bij ExxonMobil, in de Rotterdamse haven. Dit bedrijf investeert een miljard dollar in een nieuwe zogenaamde hydrocracker, waarmee onder andere diesel geproduceerd wordt. De installatie verhoogt de energie-efficiëntie van de raffinaderij met vijf procent.

Kamp sprak bij Exxon Mobile hier geruststellende woorden voor de olie- industrie. Ambitieus klimaatbeleid moet niet betekenen dat Europese bedrijven niet meer kunnen concurreren met de wereld. Eens natuurlijk, maar welk signaal geef je af als minister als je hiervoor speciaal de hoogmis van de fossiele economie bezoekt?

Europees vervoersnetwerk

Deze week (20-22 juni) zijn er in het kader van het EU-voorzitterschap de TEN-T dagen in Rotterdam, het driedaagse evenement over verkeer en vervoer. Tijdens deze jaarlijks hoogambtelijke bijeenkomst buigen onder andere de aanwezige EU-ministers, de leden van het Europees Parlement, de Europese Commissie en ministers uit de buurlanden van de EU, zich over het trans-Europese vervoersnetwerk. Duurzaamheid en innovatie staan hoog op de agenda.

Misschien zullen minister Schultz en staatssecretaris Dijksma, beide van Infrastructuur en Milieu en sprekers op het evenement, daar iets over zeggen.

Indrukwekkend zijn de ontwikkelingen in de auto- industrie. Mercedes investeert de komende 2 jaar 7 miljard euro in haar elektrische modellen. Iedere serie krijgt een gestekkerde variant.

Nieuws in aantocht rond duurzaam inkopen

Ondertussen houdt de Tweede Kamer goed de druk op het duurzaam inkoopbeleid van het kabinet. CDA-Kamerlid Agnes Mulder vroeg staatssecretaris Dijksma hoe het stond met haar voornemen uit september om het duurzaam inkopen met gemeenten op te pakken. ‘Laat ik het zo zeggen: het ziet er goed uit!’ zei Dijksma en ze beloofde nog voor de zomer een brief te sturen. Goed nieuws, want als de overheid haar eigen duurzaam inkoopbeleid serieus neemt, kunnen we een reuzenstap zetten naar een groene economie.