Fossiele fata morgana

Politieke nieuwsflits #41

18-10-2016

Net voordat het weekend werd ingeluid afgelopen week ontving menig PitPoint-medewerker een push-bericht van RTL Nieuws op zijn of haar smartphone. Wat bleek: de RDW kwam na onderzoek tot de conclusie dat meer dan de helft van geteste diesels (16 van de 30) niet voldoet aan de gestelde normen bij een uitstoottest. In tegenstelling tot dieselgate is er echter geen sprake van sjoemelsoftware. Het probleem van autoproducenten is dus veel groter, en daarmee uiteindelijk ook van de consument en de samenleving. Beide betalen namelijk uiteindelijk de hoogste prijs.

Wie wel werk maken van schone brandstoffen zijn Kamerleden Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) en Jan Vos (PvdA). Week in, week uit, tonen zij grote betrokkenheid bij dit onderwerp. Net voor het herfstreces dienden zij gezamenlijk een motie in die onze regering opriep in de EU te lobbyen voor het in de toekomst uitsluitend toestaan van de verkoop van zero-emissie auto’s. Dit naar aanleiding van een voornemen van de Duitse Bondsraad.

Ook andere partijen mengen zich

Maar niet alleen partijen ter linkerzijde zijn op de goede weg. Zo pleitte de VVD in haar recent verschenen verkiezingsprogramma voor een techniekneutrale benadering als het gaat om het beperken van de CO2-uitstoot. De partij wil sturen op resultaten om innovatie maximaal te stimuleren. Uit het hart van PitPoint gegrepen, het doel moet immers centraal staan en niet het middel. En ook het CDA komt met interessante punten, neem het voornemen van een op te richten ontwikkelingsbank voor Technologie, Innovatie en Duurzaamheid om te investeren in de onze economie en infrastructuur. Zo lijkt er in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar genoeg te kiezen. Kruisbestuiving van links en rechts wordt niet alleen noodzakelijk maar klinkt ook hoopgevend! De WRR adviseert, linksom of rechtsom, een komend kabinet in ieder geval om een klimaatautoriteit in te stellen die zorg moet dragen voor een lange termijnvisie op dit gebied. Laten wij hopen dat Den Haag dit advies ter harte neemt.

Nieuwe impuls voor elektrisch vervoer in de EU

Elektrisch rijden stond ook weer volop in de belangstelling. Zo is ondernemer Mark Schreurs van MisterGreen Electric Lease er van overtuigd dat in 2025 het merendeel van de nieuwe auto’s in Nederland elektrisch zal zijn. Woorden die kracht worden bijgezet door het Economisch Bureau van de ING. Zij denken namelijk dat, ondanks een tijdelijke dip, de omslag naar elektrisch rijden voor de deur staat. De Europese Unie levert in ieder geval een goede bijdrage door (naar verwacht) dit jaar nog met wetgeving te komen die een laadpaal verplicht bij nieuwe en of gerenoveerde huizen.

De transitie naar schoon vervoer kan ons in ieder geval niet hard genoeg gaan. Wie blijft hangen in fossiel, treft een ware fata morgana.