Geld voor infrastructuur, maar hoe staat het met laadinfrastructuur?

20-09-2018

Vol verwachting keek ik uit naar de Miljoenennota en de Troonrede. Hoe staan we ervoor als het gaat om de afspraken die we in Parijs gemaakt hebben? Zijn we goed op weg of moeten we de op groengas draaiende motor aanzetten?

Begroting Infrastructuur & Waterstaat

Bij het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat kan de champagne worden ontkurkt. Het kabinet investeert jaarlijks 1 miljard euro extra in infrastructuur. Dit is uiteraard prachtig, maar het is wel zaak dit geld goed en duurzaam te besteden. Want de aandacht voor schone brandstoffen is minimaal. In de begroting wordt gesproken over extra laadinfrastructuur voor auto’s op elektriciteit en waterstof, maar de plannen zijn weinig concreet. Er wordt verwezen naar de mobiliteitstafel van het klimaatakkoord. Het is niet uitgesloten dat daar iets moois uit komt, maar zeker is dat er kostbare tijd wegtikt.

Die mobiliteitstafel heeft voor de zomer een ‘voorstel op hoofdlijnen’ opgeleverd. Hoofdlijnen is in dit verband een rekkelijk begrip. Hoge doelen als “in 2030 alle OV-bussen zero emissie” en “zero emissie in aanbestedingen doelgroepenvervoer in 2025” worden afgewisseld met algemeenheden als “diverse fiscale maatregelen om brandstofcel te stimuleren” en “doorontwikkeling binnenvaart”. Hier en daar zit er een concreet krentje in de pap, zoals “150 diesellocomotieven vervangen” of mensen aanzetten hun bandenspanning te controleren. Ik wens het Planbureau voor de Leefomgeving veel succes toe, bij het doorrekenen van de betekenis van dit allergaartje voor de klimaatdoelen van Parijs.

Maar eigenlijk hoop ik op een beweging van het kabinet. Maak werk van schone mobiliteit en het terugdringen van de CO2-uitstoot. Dit is hét moment om te kiezen voor een schone toekomst. Met bestaande brandstoffen als groengas en waterstof, maar ook met nieuwe technieken als mierenzuur, kunnen we aan de eisen van Parijs voldoen.

Klimaatzaak Urgenda

Interessant in dit kader is ook de klimaatzaak die Urgenda heeft aangespannen tegen de Nederlandse staat. De rechter gaf Urgenda gelijk toen de organisatie claimde dat de overheid onvoldoende deed om de CO2-uitstoot te beperken. De actiegroep vindt dat de uitstoot in 2020 25% lager moet zijn dan in 1990. Eind mei diende het hoger beroep, de uitspraak volgt op 9 oktober. Houdt de rechter de uitspraak overeind, dan is het alle hens aan dek voor het kabinet om de uitstoot alsnog te beperken.

Ik zou het kabinet willen adviseren deze uitspraak niet af te wachten, maar nu in te grijpen. Het budget voor I&W is er, de publieke steun is er en de klimatologische nood was nog nooit zo hoog. Nu moet er gefocust worden. Zet in op een breed scala aan schone brandstoffen. Investeer in vul- en laadinfrastructuur. Breid het aantal milieuzones uit en stimuleer autofabrikanten hun auto’s voor te bereiden op een uitstootvrije toekomst.

Zo gaan we opwarming van de aarde tegen, zorgen we voor een schone lucht, investeren we in onze economie en houden we Nederland concurrerend.