Groene start Gemeente Giessenlanden

Wie volgt?

28-03-2016

Inmiddels hebben veel overheden de verantwoording op zich genomen om zo duurzaam mogelijk in te kopen, van ICT tot wegen, OV, gebouwen en uiteraard een schoon wagenpark want gemeenten geven veel geld uit aan mobiliteit. En mobiliteit heeft een belangrijke milieu-impact; vooral op het gebied van klimaat, gezonde lucht en leefbaarheid.

Duurzaam inkopen blijkt uitdaging voor veel gemeentes

Door duurzaam in te kopen kunnen gemeenten milieu-winst boeken én laten zien dat ze hun eigen milieudoelen serieus nemen. Helaas blijkt duurzaam inkopen voor mobiliteit nog een lastige zaak. Dat bleek onder meer uit onderzoek van Natuur & Milieu waarin alle beschikbare openbare aanbestedingen, uit de eerste helft van 2015, voor het eigen wagenpark, het leerlingenvervoer en het Wmo-vervoer zijn onderzocht. 73% van de leerlingenvervoeraanbestedingen, 83% van de Wmo-aanbestedingen en 80% van de aanbestedingen voor het eigen wagenpark voldeden helaas niet aan de minimum criteria voor duurzaam inkopen. Het onderzoek geeft tevens aanbevelingen om zo een aantal praktische moeilijkheden voor gemeentes behapbaar te maken en de weg naar duurzame mobiliteit eenvoudiger in te richten.

“Stapsgewijs naar een beter milieu” –

Gemeente Giessendam

Een positief voorbeeld uit Giessendam waar Wethouder Akkerman van gemeente Giessenlanden vandaag de sleutels kreeg van haar eerste schone voertuig bestemd voor medewerkers van de buitendienst. Het gaat hier om een bedrijfsauto die rijdt op Groengas (CNG) met een veel lagere CO2-uitstoot dan de huidige auto. De komende twee jaar worden op de gemeentewerf nog eens twee voertuigen aangeschaft die op Groengas (CNG) rijden.

Akkerman “Auto’s op Groengas (CNG) zijn onderdeel van de verduurzaming van onze gemeentelijke organisatie. Waar het kan vervangen we de auto’s van de buitendienst met een hoge CO2-uitstoot voor milieuvriendelijke voertuigen. Andere duurzame initiatieven zijn onder meer de laadpalen bij het gemeentehuis voor elektrische auto’s, de zonnepanelen op het gebouw van de gemeentewerf en vervanging van de openbare verlichting door ledverlichting. Stap voor stap dragen wij bij aan een beter milieu.”