Gezonde levensjaren

Politiek week #5: potje van 1 miljard

12-02-2016

Nijmeegse wetenschappers hebben becijferd dat het dieselschandaal van Volkswagen de samenleving 45 duizend gezonde levensjaren kost. Maar in diezelfde week stemde het Europese Parlement in met boterzachte normen voor de uitstoot van schadelijke stoffen door auto’s. Ja, eindelijk komen er tests die meten wat auto’s écht in de praktijk uitstoten. Maar: die mogen nog jarenlang overschreden worden. Met honderd procent maar liefst. Eén stap vooruit, drie achteruit concludeert Natuur en Milieu terecht.

Snelheidsduivels

In eigen land doen we er nog een schepje bovenop door de maximum snelheid op te voeren. Op steeds meer snelwegen mag 130 gereden worden. Leuk voor snelheidsduivels, maar het risico is wel groot dat Nederland niet aan de normen voor luchtkwaliteit voldoet.

Hybride vliegtuigen

De tegenslag in Brussel motiveert PitPoint des te meer om wél tot 100% duurzaam vervoer in 2030 te komen. Overal in de samenleving zien we hetzelfde. Infrabedrijven als Prorail, Gasunie en Enexis kondigden aan miljarden te gaan investeren in de circulaire economie. Superspannend is ook dat Easyjet al haar toestellen wil laten taxiën om waterstof. Hybride vliegtuigen! De elektrische auto maakt in Nederland een stevige opmars door. Zo zeer zelfs dat minister Kamp trots tegenover buitenlandse investeerders durft te reppen van ‘the most forward-looking country in de world’ op het vlak van ‘smart mobility’.

Einde mainport?

Vaak is het bevlogenheid en maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef dat ondernemers drijft. Maar steeds vaker – en dat is goed nieuws – ook welbegrepen eigenbelang. De Rotterdamse haven bijvoorbeeld, die kan niet blijven teren op overslag van bulk en olie. De haven zal voor moeten lopen met duurzame verwerking van grondstoffen of op termijn ten gronde gaan, zo stelt een Wageningse wetenschapper. Mainport Rotterdam is serious business. Reden voor de SP om bezorgde Kamervragen te stellen over het onderzoek.

Potje

Als strenge regels stellen en handhaven onhaalbaar is, kan de politiek dan iets anders doen? Misschien een steuntje in de rug geven. Het kabinet zit namelijk goed in de slappe was. Tussen neus en lippen heeft minister Kamp de Kamer de laatste stand van de bestemmingsreserve voor duurzame energie gegeven. In het potje, dat al jaren achtereen oploopt, zit inmiddels ruim een miljard. Laten we, in plaats van op de centen zitten,  dat eens gaan besteden aan zinvolle verduurzaming!

Van de weg stimuleren

Bijvoorbeeld aan een inruilbonus, waarvoor PitPoint eerder gepleit heeft. Als de diesels dan niet schoner worden, laten we ze dan van de weg stimuleren. Geef iedereen die een vervuilende diesel inruilt voor een auto op een duurzame brandstof een extraatje. Dan raken we misschien van onze dieselverslaving af – en verdienen we misschien weer een paar duizend gezonde levensjaren terug.