De groeiende rol van duurzaamheid

11-05-2017

IN DE CONCURRENTIE TUSSEN HAVENS

Europese havens zijn drukke knooppunten voor het vervoer van producten van over de hele wereld. Maar liefst 99 procent van alle consumentengoederen worden per container vervoerd. Havens zijn belangrijke motoren voor nationale economieën in Europa. Aan transport over water kleeft echter een belangrijk nadeel: het is erg vervuilend. Niet alleen de schepen zelf stoten schadelijke stoffen uit, ook het transport van goederen en mensen in de haven zelf draagt hieraan bij. Dit is slecht voor mens en milieu.

Vertekend beeld

Het beeld van schepen als relatief milieuvriendelijk vervoersmiddel klopt niet. Traditionele schepen die op fossiele brandstoffen varen, stoten hoge concentraties luchtverontreinigende substanties uit. Omdat schepen minstens 25 jaar mee gaan is de toegepaste technologie niet de modernste. Er worden grote hoeveelheden stikstofdioxide (NOx) en fijnstof (PM) uitgestoten. De limiet aan de hoeveelheid zwaveldioxide (SO2) die schepen mogen uitstoten is bijvoorbeeld 3500 keer hoger dan de limiet voor diesel voor wegvervoer. Dit zorgt ervoor dat de scheepvaartsector bij uitstek de grootste uitstoot van SO2 heeft. Tot slot is de scheepvaart verantwoordelijk voor 2 tot 3 procent van de wereldwijde uitstoot van CO2.

NOx en fijnstof afkomstig van scheepsuitstoot worden gelinkt aan vroegtijdig overlijden door longkanker en hartziekten. Mensen in kust- en havengebieden lopen extra risico. Om dit risico te verlagen is het belangrijk om de uitstoot van scheepvaart te verminderen.

In het verminderen van de uitstoot van schepen die in de haven komen is dus veel winst te behalen. Toch gebeurt er nog relatief weinig op dit vlak. Terwijl er al jaren aan de weg wordt getimmerd om auto’s en vrachtwagens schoner te maken, zijn er nog nauwelijks vergelijkbare pogingen gedaan om de scheepvaart schoon te maken.

SCHONE LUCHT BEGINT BIJ SCHONE BRANDSTOF

Er zijn verschillende stappen die gezet kunnen worden om de vervuiling van de scheepvaart terug te dringen. Zo kunnen schepen gebruik maken van nabehandelingstechnieken en hun motoren aanpassen. Een meer duurzame en efficiënte oplossing is het gebruik van alternatieve, schone brandstoffen. Hiermee wordt NOx- en roetuitstoot voorkomen wat de lokale luchtkwaliteit aanzienlijk verbetert. Ook zit er in LNG geen zwavel waardoor zure neerslag voorkomen wordt. Door schone brandstoffen, zoals CNG en LNG te gebruiken, kan lokale luchtvervuiling door schepen met om en nabij 75 procent worden verlaagd. Ook wordt de CO2- uitstoot hierdoor verminderd.

EENVOUDIGE OPLOSSING VOOR IEDERE TYPE SCHIP en haven

De toepassing van CNG en LNG is uitermate geschikt voor zowel de scheepvaart als wegtransport. Schepen en ander vervoer in stedelijke havengebieden kunnen profiteren van de infrastructuur van de stad. Een verduurzaming van de infrastructuur voor brandstoffen zorgt op deze manier ook voor een verduurzaming van de scheepvaart en een schonere lucht.

Afhankelijk van het type schip zijn er schone brandstoffen beschikbaar die fossiele scheepsbrandstoffen kunnen vervangen. Voor schepen die in de haven een vaste route varen binnen stedelijke havens is CNG uitermate geschikt. Voor deep sea –, inland shipping en langeafstandsverkeer over de weg vormt LNG weer een schoner alternatief. Door vaste tankpunten voor deze groene brandstoffen aan te leggen kunnen veerboten en voertuigen altijd aangesloten worden. Deze infrastructuur kan dan ook gebruikt worden voor lokale toepassingen zoals heftrucks en trucks die de zeecontainers komen ophalen. Ook kan er met zo’n infrastructuur vanuit LNG, LCNG ( hoog calorisch CNG) gemaakt worden. Op deze CNG kunnen kleinere trucks, schepen en personenvoertuigen rijden. Op deze manier worden in één klap het personenvervoer, de bedrijvigheid, de transportsector, de haven en de industrie schoner gemaakt.

Overstappen naar alternatieve brandstoffen is beter voor mens en milieu, maar het is ook commercieel interessant. De total cost of ownership (TCO, alle kosten die gebruik van een product met zich meebrengen) van LNG, CNG is voor bepaalde scheepstypes goed vergelijkbaar met die van diesel. Bovendien zijn de kapitaalkosten voor de infrastructuur van CNG beperkt als men die tegelijkertijd beschikbaar stelt voor schepen en lokaal vervoer. Zo kunnen lokale haven-, veer- en taxibedrijven gebruik maken van dezelfde infrastructuur. En zo kan een LNG-station brandstof leveren aan de schepen, maar ook aan vrachtwagens die de ladingen verder landinwaarts vervoeren.

Als onafhankelijk leverancier en adviseur van schone brandstoffen is PitPoint een koploper als het aankomt op het aanbieden van clean fuels zoals LNG. Dankzij onze 10 jaar lange ervaring kunnen wij organisaties die willen vergroenen een breed scala mogelijkheden bieden. Zo heeft PitPoint als system integrator infrastructuren van CNG/Groengas, LNG, elektrisch en waterstof gerealiseerd voor bedrijven en overheden zoals bijvoorbeeld de scheepvaart en havens.

De druk op havens om duurzamer te worden, groeit. Sterker nog, duurzaamheid zal in de toekomst een belangrijke rol spelen in de concurrentie tussen havens. Diverse havens zijn al bezig met de aansluiting op schone brandstoffen. Om concurrerend te blijven moeten havens zoals Rotterdam, Antwerpen en Hamburg verder groeien en slim inzetten op duurzaamheid in de totale logistieke keten. Alle havens doen er goed aan om zich meer te verdiepen in de mogelijkheden die schone brandstoffen bieden.