Groen licht PitPoint LNG voor acht tankstations

Europese Commissie kent subsidie 27,8 miljoen toe aan LNG Motion-project

22-02-2017

De Europese Commissie subsidieert definitief het LNG Motion-project met 27,8 miljoen euro uit het infrastructuurfonds Connecting Europe Facility for Transport (CEF-T). Dit geeft het startsein voor een grootschalige uitrol van LNG-tankstations voor vrachtwagens door heel Europa. De financiering is onderdeel van het beleid van de Europese Commissie (EC) om de uitstoot van CO2 terug te dringen door in te zetten op duurzame brandstoffen.

Het LNG Motion-project, een consortium tussen Axègaz, GCA en PitPoint.LNG, kreeg in oktober vorig jaar de betreffende subsidie door de EC toegekend. Met de subsidie worden de eerste stappen gezet naar een duurzaam Europees distributienetwerk met 400 tankstations voor LNG/CNG/Groengas in 2030. De EC financiert tot 2020 de helft van de kosten van het gehele project, die worden geraamd op 60 miljoen euro.

De financiering laat bovendien zien dat het belang van aardgas, als het meest geloofwaardige duurzame alternatief voor diesel, onderkend wordt door zowel publieke als private belanghebbenden. “De subsidie biedt PitPoint.LNG (red: een joint-venture tussen PitPoint en Primagaz) een unieke kans om bij te dragen aan de realisatie van een grootschalig Europees netwerk. Wij zijn overtuigd van alle milieu-, technische en economische voordelen van LNG als schone brandstof voor transport”, zegt Jan Willem Drijver, Managing Director PitPoint.LNG.

Europees beleid

Volgens de partners van het LNG New Motion-project is het van groot belang dat duurzame alternatieven op grote schaal worden ingezet. Op dit moment is vrachtwagenvervoer (vooral uitgevoerd door dieselvoertuigen) namelijk verantwoordelijk voor zo’n 5 procent van de totale CO2-uitstoot in de EU. LNG vermindert de emissie van fijnstof en NOx met maar liefst 90 procent* ten opzichte van diesel en de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 met ongeveer 15 procent*.

De Europese Commissie deelt de mening dat CO2-uitstoot verminderd moet worden en maakt zich sterk voor de inzet van alternatieve brandstoffen. De subsidie aan het LNG Motion-project sluit dan ook naadloos aan bij de doelstellingen van de Europese commissie. Toch was het niet eenvoudig om deze subsidie toegewezen te krijgen. De EC kiest namelijk alleen projecten met de hoogste toegevoegde waarde voor Europa. Drijver: “De EC stelt voor het verstrekken van subsidie stringente eisen aan de kwaliteit en continuïteit van bedrijven. Dat we dit hebben gekregen, is voor ons een bevestiging dat wij op de goede weg zijn”.

Dicht netwerk LNG

Het doel van het LNG Motion-Project is om het netwerk van LNG-tankstations zo dicht mogelijk te maken. Voor het realiseren van een dergelijk ‘LNG-web’, werkt PitPoint samen met verschillende stakeholders, zoals onder meer transporteurs. “Zij hebben immers behoefte aan een dicht netwerk van tankstations, zodat ze niet om hoeven te rijden als de brandstof op is”, vertelt Drijver.

Het geld dat de commissie toegewezen heeft aan het LNG Motion-project wordt inmiddels al goed besteed door PitPoint. “Zo werken we onder meer hard aan de realisatie van bunkerstations voor schepen, maar ook aan de uitbreiding van tankstations voor trucks op het land in Nederland en België”, aldus Drijver. Vóór het krijgen van de subsidie had PitPoint.LNG al één LNG-tankstation voor trucks gerealiseerd in Zwolle. De komende twee jaar hoopt de joint venture bovendien nog eens acht tankstations te bouwen.

Wat houdt het nog meer in?

Het subsidiecontract bevat tevens een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden van bio-LNG in het goederenwegvervoer, om de milieuvoordelen van het gebruik van gas als brandstof te maximaliseren.

Een ander onderdeel van het LNG Motion-project vormt de transitie van een vloot van tweehonderd zware vrachtwagens van diesel naar LNG. Die transitie wordt uitgevoerd door Charles André Group. Andere kernactiviteiten van het LNG Motion-project zijn standaardisatie van processen voor het netwerkbeheer, verschillende analyses (zoals een kosten-batenanalyse) en voorbereiding op de overgang naar duurzaam wegvervoer in Europa.

* LNG in vergelijking met Euro 6 diesel: 30% minder gezondheidsschade door uitstoot van PM10 en NOx en 10% minder uitstoot van CO2. Bron: Factsheet N&M