NVGA rapport: voordelen CNG/Groengas

3-07-2017

Eind mei heeft de Europese tak van de vereniging voor voertuigen op aard-en biogas (NGVA) een rapport uitgebracht over de aanvoer en het gebruik van CNG op Europees niveau op dit moment. Meer dan 50 bedrijven uit de gassector leverden hiervoor data aan. De uitvoerige en industrie brede analyse in de studie Greenhouse gas intensity of natural gas laat zien dat gebruik van CNG/Groengas één van de meest effectieve methodes is om klimaatverandering tegen te gaan en de luchtkwaliteit te verbeteren op een kost-efficiënte manier. Dankzij CNG en LNG kunnen verschillende vervoersmodaliteiten- van personenauto’s tot vrachtwagens- minder broeikasgassen uitstoten.

Belangrijkste resultaten

CNG staat voor Compressed Natural Gas. Ofwel: aardgas onder druk. Het is een schone voordelige fossiele brandstof met een veel lagere uitstoot van fijnstof, NOx, en CO2 dan diesel en benzine. De studie van de NGVA laat zien dat rijden op CNG een aanzienlijke verlaging van schadelijke uitstoot betekent. Zo blijkt dat de uitstoot van broeikasgassen van een personenauto of lichte bedrijfswagen die rijdt op CNG, 23 procent lager is dan eenzelfde soort auto die op benzine rijdt en 7 procent lager dan een dieselauto. Voor zwaardere voertuigen zijn is de uitstoot van CNG 16 procent lager. Ook in de scheepvaart geniet het gebruik van CNG de voorkeur boven de traditionele brandstoffen.

De grote voordelen van Groengas en SNG

Door te kiezen voor CNG van hernieuwbare energiebronnen zoals biomassa (Groengas), worden de voordelen voor het klimaat en de luchtkwaliteit enorm vergroot. Door alleen Groengas te gebruiken, daalt de uitstoot van CO2 al gauw 80 tot 95 procent afhankelijk van de bron van het gas en de manier waarop het geproduceerd is.

Met het genereren van energie uit lokale afvalstromen draagt de productie van Groengas bovendien bij aan een circulaire economie. ‘Europa heeft de mogelijkheid om meer dan 2 miljoen voertuigen van groengas te voorzien dat is gemaakt van lokale afvalstromen’ aldus Andrea Gerini, secretaris generaal van NGVA Europa.

Deze voordelen gelden ook voor het zogenaamde SNG (Synthetic Natural Gas). Dankzij opslagtechnieken zoals Power to Gas is het mogelijk om elektrische energie uit hernieuwbare energiebronnen op te slaan als gas. Het gebruik van dit synthetische Groengas zorgt ook voor een grote reductie in schadelijke uitstoot van broeikasgassen.

Toekomstperspectief

In het rapport kijkt de NGVA ook vooruit naar 2030 en de potentiële efficiëntere technologieën en innovaties voor de aanvoer van CNG/Groengas en SNG. Deze toekomst ziet er rooskleurig uit. Technologische verbeteringen zullen zorgen voor een aanvullende verlaging in energieverbruik van voertuigen. Zo zullen volwaardige CNG motoren naar schatting zorgen voor een verminderd energie verbruik van 20 procent voor personenvoertuigen en lichte bedrijfswagens en 10 procent voor zwaardere voertuigen zoals vrachtwagens. Op dit moment wordt er volop gewerkt aan de optimalisatie van dergelijke motoren.

Europees beleid

De conclusies van dit onderzoek naar het gebruik van CNG/Groengas en SNG ondersteunen het huidige Europese beleid omtrent schone en efficiënte mobiliteit. Het NGVA rapport heeft daarbij een ISO 14044 critical review ondergaan, waarmee het onafhankelijke karakter van de studie wordt gewaarborgd. Dit geeft stakeholders en beleidsmakers een stevig middel in handen om de belangrijke rol van CNG/Groengas in de overgang naar zero emissie te onderstrepen.