Handen uit de mouwen

Politieke nieuwsflits #36

13-09-2016

Binnenkort zal PitPoint in samenwerking met de Groene Zaak en Natuur & Milieu een nieuw rapport presenteren over aanbestedingen bij lokale overheden. Het rapport ‘Goed Aanbesteed’ van vorig jaar krijgt hiermee een opvolger. Dat er druk op dit onderwerp moet worden gezet zagen wij afgelopen week eens te meer. Adviesbureau Significant heeft onderzoek gedaan naar dertig aanbestedingen in het doelgroepenvervoer. Wat bleek? In de meeste gevallen worden er geen ondergrenzen gesteld aan de prijs. Sterker nog, de prijs veegt vaak zwaarder mee in een aanbesteding dan de kwaliteit. Geen prettige conclusie dachten wij zo. En misschien nog belangrijker: wie betaalt uiteindelijk de échte prijs?

Een duurzame coalitie in 2017?

 Ons onderzoek zal zich uiteraard richten op de duurzame component binnen aanbestedingen. Na D66 zijn wij dan ook verheugd dan ook GroenLinks in haar concept-verkiezingsprogramma een ambitieuze agenda op dit onderwerp presenteert: “overheidsinstanties gaan duurzamer inkopen, en aanbesteden, van schone stroom tot circulaire gebouwen door het criterium duurzaamheid zwaarder te laten wegen in aanbestedingsopdrachten.” Tekent zich een duurzame coalitie af de komende jaren? Wij kijken uit naar de andere verkiezingsprogramma’s.

Op biobrandstof naar LA

Maar niet alleen de politiek maakt vaart met verduurzaming. Zo meldt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) dat steeds meer grote bedrijven op duurzame, Nederlandse energie draaien. Een van deze bedrijven is onze nationale trots KLM, die de komende drie jaar op biobrandstof van Los Angeles naar Amsterdam gaat vliegen. Een unicum binnen de luchtvaartsector!

Handen uit de mouwen

Ook internationaal wordt gelukkig de druk op de ketel gezet. Vorige week hebben zowel China als de Verenigde Staten het klimaatakkoord in Parijs geratificeerd. Zal Nederland snel volgen? Dat er wat moet gebeuren is evident. Elke stap die we kunnen nemen richting een duurzame samenleving en schoon vervoer in 2030 is er één. Daarom is het jammer dat, volgens cijfers van de RAI Vereniging, de verkoop van elektrische en hybride auto’s in de eerste helft van 2016 is weggezakt. Ook blijft de verkoop achter ten opzichte van de rest van Europa, waar juist een stijging van 18,6% waar te nemen was. De RAI wijt deze daling aan de afname van de fiscale voordelen voor bezitters van plug-in hybrides. De inzet van PitPoint op het gebied van de fiscaliteit is klip-en-klaar: stimuleer alle schone brandstoffen: van elektrisch tot waterstof en van CNG tot LNG.

De opgave voor de Nederlandse beleidsmakers liegt er niet om: handen uit de mouwen!