Het is tijd voor slimmere mobiliteit

Politieke Nieuwsflits #40

11-10-2016

Deze week debatteert de Tweede Kamer over Elektrisch Rijden. Voor de zomer vond er in Den Haag al een rondetafelgesprek plaats over dit onderwerp, waar onze directeur Erik Kemink als deelnemer bij mocht aanschuiven. Het is goed om te zien dat de Tweede Kamer elektrisch vervoer verder wil brengen. Minister Kamp (Economische Zaken) nam afgelopen vrijdag al een voorschot op de discussie. In een Kamerbrief zette hij zijn visie uiteen: hij ziet het verduurzamen van de autoproductie via Europees bronbeleid en het verbeteren van laadinfrastructuur in Nederland als belangrijkste instrumenten voor het stimuleren van elektrisch rijden.

Fiscale stimulans alle schone brandstoffen nodig

Wij kijken in ieder geval uit naar de uitkomsten van het debat aanstaande donderdag. Maar als wij dan toch een puntje van kritiek mogen leveren: waarom heet het Algemeen Overleg niet Schoon Vervoer in plaats van Elektrisch rijden? Het gaat immers om het doel, en niet het middel. Overheidsbeleid zou hier geënt op moeten zijn. Dat wil niet zeggen dat het verbeteren van de laadinfra en het stimuleren van bronbeleid slecht zijn, integendeel zelfs! Goed dat de provincie Noord-Brabant bijvoorbeeld extra laadpalen faciliteert en dat EU-lidstaten werk maken van betere meetmethodes voor CO2-uitstoot. Voor PitPoint staat echter buiten kijf dat een optimale fiscale stimulans voor schone brandstoffen nodig is en dat met name diesel ontmoedigt moet worden. Wij blijven hier, ook richting verkiezingen, aandacht voor vragen.

Slimme mobiliteit als uitdaging voor de toekomst

Niet alleen de overheid is aan zet. Ook bedrijven kunnen een positieve bijdrage leveren aan het milieu. Grote leasewagenparken met veel kilometers op de teller zorgen ervoor dat een groot deel van hun CO2-uitstoot voortkomt uit mobiliteit. Smart Mobility kan er voor zorgen dat zowel de kosten als de milieu-impact van bedrijven omlaag gaan. Gecombineerd met een duurzame bedrijfsinkoop is er dus nog een wereld te winnen.

Hoe slimme mobiliteit het verschil kan maken, illustreert een bedrijf als Snappcar, het grootste autodeelsysteem ter wereld. De afgelopen vijf jaar heeft het bedrijf ervoor gezorgd dat er 47.500 ton CO2 bespaard is. Een prestatie van formaat. En over CO2 gesproken, ook de luchtvaartsector boekt voortgang. Na het klimaatakkoord van Parijs, waar deze sector nog werd ontzien, heeft zij zelf nu mondiale afspraken gemaakt over het terugdringen van CO2-uistoot. De sector doet dit door vanaf 2020 de groei van de CO2-uitstoot compenseren.

Europese samenwerking nodig

Als uitdager wil PitPoint ook graag een rol spelen als het gaat om slimme mobiliteit. Over de grens valt veel winst te behalen. De komende jaren vormen normen belangrijke instrumenten om de energietransitie te realiseren en te versnellen.

Dat zeggen Artikel-NEN en Erik Büthker van PitPoint in een special over Energietransitie, gedistribueerd door Elsevier. Denk aan het streven naar een standaardisatie van veiligheidsregels en de ontwikkeling van nieuwe tankstations. Door een integrale aanpak krijgt de gehele Europese energietransitie een boost.

Zo leveren wij niet alleen in Nederland maar ook in Europa een bijdrage aan de discussie. Europa blijft zo geen vaag vergezicht maar een concreet middel om meer schoon vervoer te realiseren. En daar is het ons uiteindelijk om te doen.