Nieuwe whitepaper over de duurzaamheid van biobrandstoffen

De impact van HVO en groengas op de luchtkwaliteit

26-09-2018

Bij PitPoint ondersteunen we OV bedrijven in hun pad naar volledig emissie vrij vervoer. Wij zien daarbij dat het niet in alle gevallen nu al haalbaar is om nu al kostenneutraal met een volledige zero emissie busvloot te rijden. Biobrandstoffen groengas en HVO kunnen in deze gevallen een belangrijke rol spelen.

Dit was aanleiding voor PitPoint om de duurzaamheid van deze biobrandstoffen onder de loep te nemen. De verschillende factoren die hiervoor van belang zijn worden in een serie whitepapers onder de aandacht gebracht.Eerder brachten we een whitepaper uit over de CO2 impact van groengas en HVO.

In onze nieuwste whitepaper kijken we naar de impact van groengas en HVO op de luchtkwaliteit. Schone brandstoffen dragen niet alleen bij aan het beperken van de klimaatverandering. Ze worden ook vaak ingezet om de luchtkwaliteit te verbeteren. In welke mate dragen biobrandstoffen meer bij aan behoud van een goede luchtkwaliteit dan conventionele brandstoffen?

Download hier:

De duurzaamheid van biobrandstoffen: Luchtkwaliteit