‘Verduurzaming zit bij ons in het DNA’

Interview met Bas van der Zanden van Scania

3-11-2017

Als een van de grootste trucks en bussenleveranciers van Europa loopt Scania voorop als het gaat om duurzaam vervoer. Zo heeft Scania in Frankrijk een streekbus ingezet die op groengas rijdt. Om meer over de duurzaamheidsvisie van Scania en de rol van groengas te weten te komen, zaten we om tafel met Bas van der Zanden, manager Sales Specials Scania Benelux.

Wat maakt Scania een onderscheidend bedrijf? Waarin verschillen jullie van je concurrenten?       

Bas: Scania is een grote internationale speler. We zijn actief in ruim 100 landen en hebben in Nederland meer dan 2500 mensen in dienst.  Ons succes is gebaseerd op onze kernwaarden: De klant op de eerste plaats, respect voor het individu, verminderen van afval, continu verbeteren, teamgeest en integriteit. Deze kernwaarden weerspiegelen ons pad naar een duurzamere toekomst en een rol in het ecosysteem. Aan de hand van deze waarden proberen wij een wereldwijde koploperspositie op het gebied van duurzaam transport op te bouwen.

Kan je wat vertellen over jullie visie op de verduurzaming van openbaar vervoer?

Bas: Duurzaamheid is een belangrijk thema voor ons. Klimaatverandering, de beperkte beschikbaarheid van fossiele brandstoffen en de negatieve effecten van schadelijke uitstoot op gezondheid en het milieu dwingen ons al jaren om na te denken over de toekomst.

Verduurzaming zit bij Scania in het DNA en we zijn hier volop mee bezig. Sinds 1986 heeft Scania al motoren die lopen op ethanol (alcohol) om de Co2 uitstoot te verlagen. Grote vloten SCANIA- stadsbussen in Scandinavië en Zuid-Amerika rijden hier al jaren op.  Naast euro6 diesel heeft SCANIA een breed Co2 verlagend motorengamma wat geschikt is om te rijden op Biodiesel, (bio)gas LNG en CNG, HVO (synthetische diesel).

Is de weg al vrij voor volledig emissievrij vervoer?

Bas: Bij Scania zijn we volop bezig met de transitie naar volledig emissievrij vervoer. De volledige elektrificatie van bussen wordt de volgende stap om Co2 neutraal te kunnen rijden. Waterstof is ook een mogelijkheid voor de toekomst en dus testen we hier ook al mee.

Aan volledig emissievrij vervoer zitten nog wel wat haken en ogen. Elektrificatie is belangrijk voor de toekomst in het stads vervoer maar beslist geen ‘silver bullit’ Er zijn hier nog vele uitdagingen waar we oplossingen voor moeten vinden. Denk bijvoorbeeld aan de beperkte range van voertuigen met de huidige batterijen. De batterijen zijn nog altijd bepalend voor de passagiers capaciteit versus de range. Ook moet er nog goed gekeken worden naar de standaardisatie van de infrastructuur en de oplaadpunten. Wie neemt het eigenaarschap op zich? Er is nog veel onderlijk over de risicoverdeling tussen de verschillende stakeholders en de totaal benodigde investering om volledig elektrisch stadsvervoer te realiseren.

Wat voor trends nemen jullie waar op het gebied van duurzaam vervoer?

Bas: De focus in Nederland ligt volledig op emissievrij openbaar vervoer in 2025. Dat is een mooi streven maar er zijn ook nu al andere beschikbare en betaalbare technieken die kunnen leiden tot een serieuze vermindering van de CO2-uitstoot. Wij zouden graag zien dat de overheid hier ook naar kijkt.

Wat ondernemen jullie zelf op dit gebied?

Bas: Scania wil koploper zijn in duurzame transportoplossingen. Daarom beschikt Scania Production Zwolle beschikt binnenkort over het grootste zonnedak van Nederland en zetten we flinke stappen richting een energie neutrale truck productie.

Kan je wat meer vertellen over de streekbus in Frankrijk die op groengas rijdt?

De toepassing van groengas in het openbaar vervoer en het contractvervoer neemt een vogelvlucht. Groengas is een groen alternatief voor fossiele brandstoffen en daarom is er in de Franse Côte d’Azur gekozen om een pilotbus op groengas in te zetten tussen Nice en Marseille

De voorgeschreven range van 450 kilometer heen en weer was gemakkelijk haalbaar met het tankpakket van SCANIA en de milieuvoordelen zijn aanzienlijk. Als deze pilot succesvol is zullen er meerdere bussen op groengas in deze regio gaan rijden.

Wat was de reden om te kiezen voor groengas?

Bas: Rijden op groengas voldoet aan een aantal belangrijke criteria. Het is een beschikbare, bewezen en betaalbare techniek. Daarbij is het als biobrandstof(groengas) beschikbaar. Hiermee levert het een serieuze bijdrage aan de vermindering van de CO2-uitstoot.

Is iets dergelijks ook haalbaar voor Nederland?

Bas: Ja dit is zeker haalbaar in Nederland, maar dan zal er bij de uitschrijving van de tenders iets moeten veranderen. In aanbestedingen wordt alleen elektrisch vervoer met punten beloond en worden alternatieve aandrijflijnen zoals groengas niet meegenomen. Operators kunnen met de overgang naar groengas dus geen tenders winnen. Dit houdt de verduurzaming van het openbaar vervoer op korte termijn dus tegen. Dit is echt een gemiste kans.

Hoe kijken jullie aan tegen de transitie naar zero emissie? Welke rol speelt CNG in deze transitie?

Bas: Wij nemen duurzaam vervoer uiterst serieus. Het gaat ons niet om een groen imago. Het gaat om de resultaten van onze inspanningen.

Wij geloven dat je nú moet investeren in commercieel haalbare en beschikbare oplossingen als je een grote sprong naar duurzaamheid en winstgevendheid wilt nemen. Inzetten op groengas is zo’n oplossing.

Door te investeren in een combinatie van alternatieve brandstoffen zoals groengas, energie efficiënte- en slimmere transport oplossingen zijn we erbij Scania van overtuigd dat we vandaag al stappen kunnen zetten om onze planeet te helpen.