Investeer in groen en luchtkwaliteit!

POLITIEKE NIEUWSFLITS WEEK #19

20-05-2016

Nu het meireces langzaam ten einde loopt, maken de Kamerleden zich op voor een nieuw politiek hoofdstuk tot de zomer. Zoals wij eerder schreven staan er nog vele interessante debatten op de agenda. Volgende week donderdag debatteert de Tweede Kamer bijvoorbeeld over de uitkomsten van de klimaattop in Parijs. Wij zijn in ieder geval erg benieuwd naar de inspanningen die Nederland gaat leveren om aan deze mondiale doelstellingen te voldoen. Het lijkt er zelfs op dat Nederland een stap extra moet zetten door de klimaatzaak die Urgenda met succes heeft aangespannen (nu al bijna een jaar geleden!). In afwachting van het hoger beroep is de overheid zelfs al begonnen met de uitvoering van het vonnis. Dit zal ongetwijfeld aan bod komen tijdens het debat donderdag

Milieudefensie publiceerde afgelopen week een interessant ‘meetrapport’ over de Nederlandse luchtkwaliteit. Wat blijkt? Deze voldoet bij lange na niet aan de Europese normen. Volgens de NGO wordt op zeker elf plekken in ons land de norm voor stikstofdioxide overschreden. Ze gaan zelfs nog een stap verder en vinden ook de Europese norm onvoldoende om de gezondheid van mensen te waarborgen. Reden genoeg voor Milieudefensie om een rechtszaak aan te spannen tegen de overheid om zo gezonde lucht te eisen. Het worden dus drukke juridische tijden voor de Staat. D66, bij monde van Kamerlid van Veldhoven, sloot zich aan de noodkreet van Milieudefensie en wil dat het kabinet harder optreedt tegen vervuilde lucht.

Wij erkennen absoluut de problematiek die Milieudefensie aankaart. De luchtkwaliteit in de Nederlandse binnenstad staat enorm onder druk. Dinsdag buigt de Kamercommissie I&M zich over dit onderwerp in een algemeen overleg, naar aanleiding van een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving, ‘de Veerkrachtige Binnenstad’. Wij hopen dat de aanwezige Kamerleden ook aandacht hebben voor de luchtkwaliteit in Nederland. Deze draagt immers bij aan een schone, leefbare en groene binnenstad.

Wat ook een positieve bijdrage aan onze leefomgeving kan leveren is een groen investeringsfonds, waar VNO-NCW deze week voor pleitte. Een dergelijk fonds moet ambitieuze projecten financieren zodat Nederland haar economie kan verduurzamen. Geen gek idee met het Klimaatakkoord in ons achterhoofd. De werkgevers noemen ook nadrukkelijk mobiliteit als sector waar investeringen plaats dienen te vinden. En zo is het maar net!