Interview: Jan Willem Drijver, MD, PitPoint.LNG

‘De noodzaak voor duurzame brandstoffen wordt ook in het bedrijfsleven steeds meer voelbaar’

17-07-2017

De duurzame brandstofleveranciers PitPoint en Primagaz besloten om in de aanloop naar de zomer van 2016 een joint venture op te richten. Primagaz, een volle dochter van SHV Energy, en PitPoint opereren sindsdien onder de naam PitPoint.LNG. Wat is er allemaal gebeurd sinds de oprichting van de joint venture, hoe staat het met de LNG-markt en wat voor rol speelt de maritieme sector hierin? We spreken Jan-Willem Drijver, Managing Director van PitPoint.LNG.

Nog even terugkijkend op het ontstaan van het bedrijf: wat houdt de joint venture tussen PitPoint en Primagaz in?
“We hebben de sterke punten van beide bedrijven onder één dak. De kracht van PitPoint is dat we veel kennis en ervaring in huis hebben over het bouwen en exploiteren van tankstations, zowel technische als praktische kennis. Zo weten we welke vergunningen aangevraagd moeten worden bij projecten en wat er moet gebeuren op gebied van exploitatie, financiering en bouw. Bovendien hebben we zowel ontwerp, engineering, bouw als exploitatie inclusief service en onderhoud in huis. Als systems integrator zijn wij in staat een station te ontwerpen naar de behoefte van de klant. Primagaz heeft veel kennis en ervaring op gebied van het internationaal in- en verkopen van brandstoffen, waaronder LNG, inclusief de bijbehorende logistiek.”

Wat is het doel van de joint venture?
“Ons doel is om een netwerk van LNG-tankstations te bouwen. We richten ons hierbij op tankstations voor transporttrucks en bunkerstations voor de maritieme sector. Geografisch gezien richten we ons op Europa.”

Inmiddels is de joint venture alweer een jaar geleden. Hoe heb je het jaar ervaren?
“We hebben ons het afgelopen jaar sterk gericht op het vormgeven van installaties, op de laatste technieken en natuurlijk onze klantwensen. En op het bouwen van een team, volledig gericht op de LNG-markt. We willen uitblinken in klantgerichte oplossingen, lage exploitatiekosten en hoge bedrijfszekerheid. De aan ons toegekende Europese subsidies zijn hierin richtinggevend geweest. We willen robuust genoeg zijn voor de toekomst, ‘het huis’ moet als het ware staan.”

Hoe doet PitPoint.LNG het op dit moment in de LNG-markt voor transporttrucks?
“We hebben recent een contract getekend voor het realiseren van drie LNG-tankstations op locaties van de D.C. Berkelgroep, in Delft/Harnaschpolder, Venlo en Roosendaal. Met ons tankstation in Zwolle hebben we straks vier LNG-tankstations in totaal. Verder zijn we bezig met verregaande gesprekken voor de bouw van vijf andere locaties in Nederland en België. De plannen zijn om deze locaties al in 2018 operationeel te hebben.”

Wat verwacht je dat LNG gaat doen in Nederland en daarbuiten?
“Onze verwachting is dat de LNG-markt gaat groeien. Dat vertrouwen is gebaseerd op drie ontwikkelingen. Ten eerste wordt schoon vervoer steeds belangrijker en daarbij wordt de bereidwilligheid om hier aan mee te werken in het bedrijfsleven ook groter. Ten tweede zien we dat met de komst van nieuwe vervoersmiddelen die op LNG kunnen rijden of varen, de keuzemogelijkheid groter wordt. En ten derde zien we het netwerk voor LNG-tank- en bunkerstations ontwikkelen, wat de toegankelijkheid tot de brandstof verbetert.”

Hoe draagt PitPoint.LNG bij aan de ontwikkeling van LNG?
“Wat we voor ogen hebben is het realiseren van tankinfrastructuur op locaties die voor transporteurs het meest interessant zijn, zoals vlakbij distributiecentra, of belangrijke transport- en vaarroutes. Om die routes goed te begrijpen zijn we momenteel in contact met verschillende transporteurs. Daarnaast kijken wij uiteraard naar andere aanbieders van LNG-tankstations om zorg te dragen voor een optimale spreiding van de tanklocaties. Het is juist efficiënt om een wijdvertakte infrastructuur te hebben om zo aan de wensen van transporteurs te voldoen.”

In hoeverre spelen duurzame brandstoffen een rol bij havens?
“Een goed voorbeeld is de recentelijk in Rotterdam gehouden Energy Transition Summit, georganiseerd door het Havenbedrijf Rotterdam. Centraal stond het thema hoe gezamenlijk gewerkt kan worden aan de drastisch benodigde CO2-verlaging in de Rotterdamse haven en transitiepaden waarlangs de Rotterdamse industrie haar CO₂-uitstoot kan reduceren om zo de klimaatdoelstellingen te behalen – en tegelijkertijd de producten kan blijven maken waar de samenleving naar vraagt, zoals brandstoffen en chemische producten. Hieronder valt dus ook de transitie naar schonere brandstoffen waar LNG een belangrijk onderdeel van uitmaakt. Het Havenbedrijf spant zich dan ook actief in om een stimulerende bijdrage te leveren aan deze vergroening. Denk aan korting op havengelden voor schepen die schoner varen, bijvoorbeeld op LNG. Daarnaast zien we een generieke ontwikkeling waarbij steeds meer bedrijven en organisaties zich maatschappelijk verantwoordelijk voelen. Hoewel dit voor een deel is ingegeven door de overheid, merk ik ook steeds meer een oprecht begrip voor de noodzaak voor duurzame brandstoffen.”

Staan er nog nieuwe projecten op de agenda?
“Jazeker. Zo gaan we binnenkort onder meer van start met de bouw van een LNG-bunkerstation in Keulen, de eerste in Duitsland. We willen dit project afronden medio 2018. Shell gaat haar producten met vijftien LNG-schepen vervoeren, waarvan een groot aantal gaat bunkeren in Keulen. Wij zullen deze en andere schepen met LNG voorzien. Daarnaast oriënteren wij ons ook op de inzet van LNG en andere duurzame brandstoffen voor andere activiteiten binnen de havens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sleepboten”.