Klimaatverdrag haalbaar maken?

Met Groengas!

7-12-2015

Nog tot en met vrijdag 11 december debatteren de afgevaardigden van het VN-Klimaatverdrag over het klimaat. Het voornemen op deze conferentie? De opwarming van de aarde een halt toeroepen. Het is de hoogste tijd om onze ogen écht te openen en massaal in te zetten op schone brandstoffen.

 

Opwarming aarde indammen

De bedoeling van de Klimaatconferentie? Tot een vervanger van het Kyoto-protocol te komen. Het nieuwe klimaatakkoord moet voorkomen dat onze aarde verder opwarmt. En met welke plannen gaan we verder om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen? Hoeveel fossiele brandstoffen moeten in de grond blijven zitten? Daarover wordt momenteel nog stevig gediscussieerd.

 

Groengas geeft grote slaagkans

Een van de plannen om de CO2-uitstoot de kop in te drukken? Rijden op Groengas. Met deze brandstof recyclet u organische resten zoals rioolslib, huishoudelijk afval, gft en dierlijke mest. Want daarvan wordt Groengas gemaakt. Gebruikt u het voor uw auto? Dan stoot u aanzienlijk minder stikstof, roet en fijnstof uit dan met benzine of diesel. Hierdoor ademen u en de volgende generaties schonere lucht– voor een gezonder leven.

Nog een aantal opstekers van Groengas als brandstof:
  • 75% minder CO2- uitstoot (koolstofdioxide) dan diesel
  • Er komt nagenoeg géén roet en fijnstof vrij
  • U betaalt er minder
  • U stimuleert de werkgelegenheid

 

Meer werkgelegenheid? Ja, want Groengas stimuleert een circulaire economie: die hergebruikt grondstoffen in plaats van ze te vernietigen. Zo wordt in Regio Meerlanden het gft-afval verzameld bij inwoners om het ter plaatse te verwerken tot Groengas. En waarop rijden de inzamelwagens, denkt u? Inderdaad: op klimaatneutraal Groengas. Zo is de cirkel rond.

 

PitPoint zorgt nu al voor schoon vervoer

Premier Rutte pleitte op de Parijse klimaattop ook voor een grotere betrokkenheid van bedrijven en consumenten. Want waarom moet de overheid in haar aanbestedingen altijd de richtlijnen voor techniek en brandstof opleggen? Het doel bepalen volstaat. De markt is dan best in staat om zélf met betaalbare én duurzame vervoersoplossingen op de proppen te komen.

Denk aan de Tesla’s en Ducato’s die nu al op schone brandstoffen rijden. De Hyundai ix35 op fuel cell. En binnenkort vaart u zelfs met de TESO-veerpont naar Texel op het propere CNG. Elektriciteit, Groengas en op termijn ook Waterstof: daarin zit toekomst. Niet voor niets zet PitPoint in op schoon vervoer dat beschikbaar en betaalbaar is voor bedrijven, overheden en particulieren.