Laadinfrastructuur

trekt de kar voor BV Elektrisch Rijden

12-01-2017

Als topjaar zal 2016 niet de boeken in gaan voor de elektrische auto. Door de minder gunstige fiscale stimuleringsmaatregelen is de verkoop van personenauto’s dramatisch gedaald. De keerzijde van de medaille is dat zwaardere elektrische voertuigen – zoals bussen en vrachtwagens – juist een sterk toenemende vraag kennen. De kroon wordt echter gespannen door de laadpaal. Onder elan van de Green Deal Laadinfrastructuur is er in 2015 nu al een recordaantal laadpunten geplaatst. Bovendien zijn recent grote aanbestedingen in de regio’s Amsterdam en Rotterdam – en is deze in de provincies Brabant en Limburg nog gaande – afgerond wat in de komende jaren leidt tot duizenden extra publieke laadpunten. De redactie van Smart E-Mobility sprak met de betrokkenen.

Ook met Jan Theo Hoefakker, Managing Director Public Transport bij PitPoint (redactie). PitPoint kwam als beste uit de bus bij de aanbesteding van de Metropoolregio Amsterdam Elektrisch (MRA-e). Uitgangspunt van deze aanbesteding is een verdubbeling van het aantal laadpalen in de Provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Hoefakker vertelt in bijgaand interview onder andere over de voordelen voor gemeenten bij gezamenlijk aanbesteden.

Een van de regio’s die dit jaar aankondigde het aantal laadpunten fors te gaan uitbreiden, is de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Er komen tot en met 2018 maar liefst 4.000 nieuwe laadpunten, waarvan 1.800 stuks in Rotterdam. Na een aanbesteding besloot het bestuur de order aan ENGIE Services (red. plaatsing en beheer) en EV-Box (red. levering en exploitatie laadpunten) te gunnen. Voor de regio betekent het meer dan een verdrievoudiging van het huidige aantal van 1.950 laadpunten. ‘De plaatsing van de eerste 400 laadpunten is in voorbereiding’, opent EV-Box-oprichter Bram van de Leur het gesprek. ‘Door slimme laadpunten te plaatsen weten wij waar, hoe en hoe vaak de laadpalen worden gebruikt. Op basis hiervan wordt er besloten welke locaties extra palen vereisen.’

Algoritmes

Kristof Vereenooghe, chief executive officer van EV-Box, benadrukt dat het bedrijf zijn huidige positie grotendeels te danken heeft aan de inspanningen van de Nederlandse overheid. ‘Nederland is internationaal gezien nog altijd de showcase voor de uitrol van laadinfrastructuur. Of wij nu in Parijs, Oslo of New York zijn, Nederland wordt als voorbeeld gezien. Met de recente aanbestedingen wordt duidelijk dat Nederland nog altijd een koploper is.’

Smart charging is daarbij volgens Vereenooghe en Van de Leur de nieuwe trend. ‘Het verdelen van het aansluitvermogen over 2 voertuigen is daarbij zeer eenvoudig te overzien, maar complexer wordt het bij bedrijven die 50 procent van hun wagenpark willen elektrificeren. Dan krijg je op een bedrijventerrein parkeerplaatsen waar 50 tot 100 elektrische auto’s staan. Er ontstaan problemen als je al die auto’s tegelijk wilt laden en ook nog het gebouw van stroom wilt voorzien. De oorspronkelijke netinfrastructuur is daar niet op berekend. Om die reden hebben wij met algoritmes een smart chargingsysteem ontwikkeld dat het mogelijk maakt het vermogen van alle laadpalen te maximaliseren. Ook in Rotterdam zullen de nieuwe laadpunten deze intelligentie kennen.’

100, 200 of 300 meter?

Kritische succesfactor voor het project in de regio Rotterdam is volgens Van de Leur het laten zien aan de consument dat er laadpunten zijn. Iedere laadpaal die wij plaatsen heeft 2 laadpunten. Een aanvraag komt vaak van één burger en dat betekent dat er vaak dus nog een laadpunt – en daarmee ruimte voor meer elektrische auto’s – vrij is.’

EV-Box brengt dan ook in kaart waar de gebruikers behoefte hebben aan laadpunten. Van de Leur: ‘Zo hebben wij in het verleden gezien dat als je een laadpaal te ver uit de woonomgeving zet er geen gebruik van gemaakt wordt. De vraag is hoe ver is iemand bereid elke dag extra te lopen om zijn auto te laden. 100, 200 of 300 meter? Dat gedrag proberen wij zoveel mogelijk in kaart te brengen en te analyseren.’

Center of Excellence

Wanneer alle laadpunten geplaatst zullen zijn is volgens Vereenooghe en Van de Leur nog ongewis. Dit is immers grotendeels afhankelijk van de aanschaf van elektrische voertuigen door ondernemers en burgers. Daarbij is de afzet van personenwagens dit jaar fors afgenomen. Van de Leur en Vereenooghe kunnen niet anders dan vaststellen dat de bijtelling van elektrische auto’s te snel aangepast is. ‘Hierdoor gaan volgend jaar bepaalde leaserijders weer overstappen naar dieselauto’s omdat dit financieel aantrekkelijker is. Tegelijkertijd weten wij dat begin 2018 de eerste volledig elektrische auto’s op de markt komen die goedkoper zijn dan brandstofauto’s. Op dat moment gaat de markt verder open. De Green Deal (red. zie kader) is de komende 2 jaar dan ook nog zeker nodig. Zodra ook de particulier overstapt op een elektrische auto – vermoedelijk dus in 2018 als een groot aantal nieuwe auto’s beschikbaar komt – zal het gebruik van de laadpunten omhooggaan en de business case gemakkelijker worden. Tot die tijd is er simpelweg enige vorm van subsidie nodig.’

Vereenooghe is er eveneens duidelijk over, EV-Box wil in de komende jaren blijven groeien. ‘Wij zijn in Nederland marktleider en dat willen wij blijven. Vanuit die gedachte ligt de focus ook sterk op verdere internationalisering. Ook in andere landen willen wij die positie opbouwen. Verdere groei betekent immers ook de mogelijkheid tot continue investeringen in hard- en software. Meer en meer worden wij een internationaal georiënteerd bedrijf dat ook business doet in Nederland – en hier steeds minder afhankelijk van wordt – en daar zijn Center of Excellence heeft.’

Verdubbeling laadpunten

Net als de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, heeft ook de Metropoolregio Amsterdam (MRA) forse ambities bij de uitrol van nieuwe laadinfrastructuur. Na een aanbestedingsprocedure van MRA-Elektrisch (MRA-E) is PitPoint geselecteerd om een verdubbeling van het aantal laadpunten in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland te realiseren. ‘Het is de intentie om het aantal laadpunten te vergroten met 2.400 stuks’, duidt Jan-Theo Hoefakker van PitPoint. ‘Dit alles verdeeld over bijna 80 gemeenten.’

PitPoint clean fuels stapte dit kalenderjaar voor het eerst grootschalig in de markt voor elektrisch vervoer. De Gemeente Utrecht koos de leverancier van schone brandstoffen als exploitant voor het netwerk van 250 publieke laadpalen. ‘Wij geloven namelijk dat er in 2030 allemaal schone voertuigen kunnen rijden waarbij een groot deel van de mobiliteitsmix uit elektrisch vervoer zal bestaan. Een mix, want niet één maar meerdere technologieën zullen zegevieren. Wij zijn daarom op meerdere vlakken actief, van LNG tot elektrisch en van waterstof tot CNG.’

Gestroomlijnd

PitPoint beschikt bij dit alles over een eigen servicedesk, onderhoudsmonteurs en installerende partners. ‘In het geval van elektrisch vervoer kopen wij de laadpalen in bij verschillende fabrikanten’, duidt Hoefakker. ‘Voor de MRA gaat het om laadpunten van het Vlaamse eNovates. Niet alleen hebben wij ervaring met hun laadpunten, het is ook een bedrijf dat net als wij bereid is met risico te ondernemen. Wij delen het succes, maar ook het eventuele verlies en de pijn.’
En dat ondernemen is volgens Hoefakker inmiddels begonnen. De eerste gesprekken met de betrokken gemeenten zijn gestart en daar waar de druk op de vraag het hoogst is worden als eerste laadpalen geplaatst. ‘De eerste 70 laadpalen zijn daarmee in voorbereiding’, aldus Hoefakker. ‘Crux in het succes van het proces is de wijze waarop wij het aanvraagproces momenteel inrichten. Zowel de gebruiker die de aanvraag doet, als de gemeente die de aanvraag beoordeelt, MRA-E, de netbeheerders en de installateurs werken in één en hetzelfde systeem. Op deze manier is het proces maximaal gestroomlijnd.’

Binnen 3 jaar

Volgens Hoefakker is ruim een kwart van de 80 betrokken gemeenten ‘in beweging’. Ook in de anderen plaatsen probeert PitPoint het animo voor laadpunten te verhogen. ‘Wij hebben er immers belang bij dat in de eerste 2 jaar zo veel mogelijk laadpunten geplaatst worden. Daar de concessie 7 jaar duurt, kunnen laadpalen die in jaar 3 geplaatst worden nog 4 jaar bijdragen aan een positieve exploitatie. Gezien het hoge aantal aanvragen dat er nu is, verwacht ik dat de 1.200 laadpalen ruimschoots binnen 3 jaar geplaatst zullen zijn.’

Om de vraag te stimuleren bezoekt PitPoint alle individuele gemeenten en helpt hen met het invullen van hun duurzaamheidsplannen. ‘Het is onze ervaring dat met name voor de kleinere gemeenten het voordeel groot is om zich aan te sluiten. Immers, zij hoeven dan niet alles zelf te initiëren, organiseren en uit te voeren. Door de data die wij vergaren via de laadsessies bij de duizenden laadpunten weten wij ook zeer goed waar er behoefte is aan laadpunten.’

‘Over 2 jaar willen wij circa 1.000 laadpalen – goed voor 2.000 laadpunten – gerealiseerd hebben’, besluit Hoefakker. ‘Wij houden er rekening mee dat we na die periode naar een vrij marktmodel gaan waarbij gemeenten het meer en meer aan de marktpartijen overlaten. Het feit of er nog subsidie nodig is, is afhankelijk van de locatie. In minder dichtbevolkte gebieden zal een laadpunt waarschijnlijk langer subsidie nodig hebben dan een laadpunt in de stad.’

Lees verder…

Bron: Smart e-mobility, editie december 2016