Te land en ter zee

POLITIEKE NIEUWSFLITS WEEK #22

6-06-2016

Onder het voorzitterschap van onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ronald Plasterk, hebben de EU-ministers voor stedelijk beleid afgelopen maandag het ‘Pact van Amsterdam’ aangenomen. Het is de bedoeling dat Europese steden meer invloed krijgen op het beleid van de EU, tenslotte een van de meest verstedelijkte regio’s ter wereld. Deze ontwikkeling gaat uiteraard gepaard met vele uitdagingen voor steden: denk maar eens aan de luchtkwaliteit die onder druk staat. Het was daarom opvallend dat de burgemeesters van Londen en Parijs, Sadiq Khan en Anne Hidalgo, het Pact niet ambitieus genoeg vonden, juist op het gebied van luchtkwaliteit. PitPoint is uiteraard de beroerdste niet en helpt graag Europese steden om te vergroenen. Wij hopen dat overheden dan ook het goede voorbeeld zullen geven op het gebied van bijvoorbeeld duurzaam inkopen.

Maar niet alleen auto’s zullen bijdragen aan een betere leefomgeving. Wat te denken van de scheepvaart? De Tweede Kamer diende afgelopen week tijdens een VAO (kort plenair debat) een paar interessante moties in om de scheepvaart te verduurzamen. Zo pleiten Kamerleden Jacobi (PvdA) en van Tongeren (GroenLinks) over het verder verminderen van de CO2-uitstoot van de binnenvaart. D66-Kamerleden Belhaj en van Veldhoven roepen op tot een Europese verkenning voor een sloopregeling voor binnenvaartschepen en willen dat er ambitieuze afspraken worden gemaakt om de uitstoot van de internationale scheepvaart te beperken. Wij nodigen de Kamerleden in ieder geval uit om in het najaar naar Texel te komen. De Texelstroom is namelijk de eerste Europese veerboot die uiteindelijk op CNG gaat varen! Daar kan geen Lonely Planet uitverkiezing tegenop.

Deze week kwam ook naar buiten dat autoconcern Daimler de afgelopen jaren 3 miljard euro heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling van een nieuwe dieselmotor. Een woordvoerder zei dat “er nog weinig vraag is naar elektrische auto’s.” Maarten van Biezen van Natuur & Milieu duidde de investering als een “investering in technologie van het verleden.” PitPoint kijkt in ieder geval naar de toekomst en is er van overtuigd dat andere (schonere) brandstoffen de markt zullen domineren.

Zo vindt volgende week donderdag vindt in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over elektrisch rijden. Onze directeur Erik Kemink zal daar acte de présence geven. PitPoint gelooft dat EV een grote rol gaat spelen in de schone brandstofmix van de toekomst. Maar ook CNG (groengas), LNG en waterstof zullen hier ongetwijfeld een plek krijgen. Wij zullen in ieder geval van de gelegenheid gebruik maken om een aantal interessante voorstellen te doen voor schoon vervoer in Nederland.