LNG: economisch slim alternatief voor de binnenvaart

2-08-2018

De investering in een nieuw schip is voor elke binnenvaartschipper en reder een beslissing voor de lange termijn. Hoe kies je nu het schip dat over 5, 10 en 25 jaar nog steeds volop kan meedraaien in de markt? Een schip dat ook later voldoet aan wet- en regelgeving en dat wat betreft kosten en prestaties op langere termijn nog steeds een slimme keuze is? In alle toekomstscenario’s blijkt LNG een logisch alternatief voor de binnenvaart: schoon, kostenefficiënt en betrouwbaar.

Voor een aantal toekomstige ontwikkelingen heb je geen glazen bol nodig. In 2020 worden bijvoorbeeld de Stage V emissie-eisen van kracht. Dat betekent concreet dat nieuwe binnenvaartschepen minder NOx en fijnstof mogen uitstoten. Voor dieselmotoren zal dat onder meer een forse investering in nabehandelingstechnieken zoals katalysatoren en roetfilters vergen. LNG (Liquefied Natural Gas: vloeibaar aardgas) verbrandt aanzienlijk schoner en levert een veel lagere uitstoot op van schadelijke stoffen. Daarmee voldoen LNG-motoren nu al aan de nieuwe eisen zonder nabehandelingstechnieken. Varen op LNG levert een aanzienlijk verbetering van de lokale luchtkwaliteit op. Als bovendien in de toekomst LNG vervangen wordt door de volledig duurzame bio-LNG, dan gaat de CO2-uitstoot over de hele keten enorm omlaag.

Duurdere aanschaf, lagere brandstofkosten
Een ondernemer – zelfstandig schipper of rederij – maakt uiteraard een prognose van de overall kosten van het schip in onderhoud, aanschaf en gebruik voor de lange termijn. Mede vanwege de schonere verbranding zijn de onderhoudskosten van varen op LNG aanzienlijk lager. De aanschafkosten van een LNG-schip zijn hoger. De meerkosten voor de ombouw naar LNG-aandrijving bedragen ongeveer €1.250.000 afhankelijk van het type schip. Bij een verbruik van 500.000 l diesel per jaar – en het prijsverschil ten gunste van LNG blijft op het huidige niveau – dan zal de terugverdientijd ongeveer 10 jaar zijn.

Onderstaande grafieken onderschrijven dat met de recente prijsontwikkelingen de investering in LNG voor de scheepvaart binnen tien jaar terug te verdienen is. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de gebruikte data van de diesel adviesprijs afkomstig zijn van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en dat de verschillende leveranciers in de regel kortingen geven op deze adviesprijs. In onderstaande grafieken is met een korting van € 120/m3 op de adviesprijs van CBRB gerekend. De LNG-prijs is de LNG-bunkerprijs van PitPoint. De trend is wel duidelijk: LNG is al geruime tijd stabiel goedkoper dan diesel.

LNG wordt in kg afgerekend. Daarom is voor onderstaande grafiek de prijs van diesel omgerekend naar een prijs voor diesel in kg waarbij een dichtheid van 840 gram/liter wordt gehanteerd. Daarnaast bevat 1 kg diesel 42 MJ/kg aan energie en LNG 49 MJ/kg. Dit energieverschil is ook verwerkt in onderstaande grafiek.

LNG-bunkerstation in Keulen
Nu nog zijn Nederlandse binnenvaartschepen voor de levering van LNG aangewezen op tanktrucks. Daar komt binnenkort verandering in. PitPoint.LNG ontwikkelt momenteel het eerste LNG-bunkerstation in de haven van Keulen. Daarmee wordt vanaf 2019 het bunkeren van binnenvaartschepen die op de Rijn varen eenvoudiger.

Met de kostenvoordelen, de grotere mate van calculeerbaarheid, de schonere verbranding en de uitbreiding van de Europese LNG-infrastructuur is LNG een serieuze keuze voor de toekomst van de binnenvaart. Bovendien zullen alle toekomstige ontwikkelingen de keuze voor LNG verder ondersteunen. De milieuwetgeving zal alleen maar strenger worden en de prijsontwikkeling zal steeds verder in het voordeel van LNG uitvallen. Dat maakt de beslissing van schippers en rederijen die voor een langetermijninvestering staan, misschien nog duidelijker.

Wilt u meer weten over de prijs van LNG? Neem dan contact op met Erik Büthker, erik.buthker@pitpoint.nl.