LNG-Motion project voorgedragen voor een subsidie

van 27,8 miljoen euro

6-07-2016

Het LNG-Motion project, waarin PitPoint participeert, is door de Europese Commissie voorgedragen voor een subsidie van € 27.800.000 uit het infrastructuurfonds Connecting Europe Facility for Transport (CEF-T). Dit project wil de weg te effenen voor een grootschalige uitrol van LNG-tankstations voor vrachtwagens door Europa.

 

Het subsidiebudget dat de Europese Commissie beschikbaar stelde voor nieuwe technologieën en innovatie in transport was zwaar overtekend. Toch besloot de commissie om bijna de helft van haar budget van 60 miljoen euro beschikbaar te stellen aan het LNG-Motion project. Dit vanwege de grote toegevoegde waarde voor Europa. Eind juli zal de subsidiëring door de Connecting Europe Facility Coordination Committee formeel worden goedgekeurd. Het LNG-Motion project is initiatief van Axègaz met medewerking van Mabanaft, GCA en PitPoint. Hezelburcht heeft de partners begeleidt in de aanvraag.

Onderzoek in de echte praktijk

In het LNG-Motion project wordt onderzoek gedaan naar de commerciële, operationele, technische, regelgevende en milieuaspecten van het gebruik van LNG in het wegvervoer. Bovendien zullen de mogelijkheden van bio-LNG worden onderzocht, evenals een gestandaardiseerde betaalwijze voor het tanken. Voor de uitvoering van dit ´real-life´ onderzoek worden 42 LNG-tankstations in heel Europa gebouwd. De stations komen langs het trans-Europese wegennetwerk TEN-T dat voert door Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Polen, Spanje, Italië, Hongarije en Roemenië. Maar liefst 200 LNG aangedreven trucks zullen worden ingezet om in de hele EU gegevens te verzamelen. Daarnaast zal, buiten dit project om, in nog eens 400 LNG aangedreven trucks worden geïnvesteerd. Met de uitkomsten van dit onderzoek wordt straks een grootschalige uitrol van LNG tanken in heel Europa mogelijk gemaakt.

LNG veel schoner dan diesel

De subsidie aan het LNG-Motion project past in het beleid van de Europese Unie om de CO2-uitstoot te verminderen door het bevorderen van de inzet van alternatieve brandstoffen. Aardgas, in gecomprimeerde (CNG) of vloeibare (LNG) vorm, heeft zich al bewezen als een schone brandstof voor het wegvervoer. Op dit moment is vrachtwagenvervoer (vooral uitgevoerd door dieselvoertuigen) verantwoordelijk voor zo’n 5% van de totale CO2-uitstoot in de EU. LNG vermindert de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 met ongeveer 15% en de emissie van fijnstof en NOx wordt zelfs 90% lager ten opzichte van diesel. Dit maakt LNG zowel voor klimaatbeheersing als voor een directe verbetering van de luchtkwaliteit een uitstekende brandstof.