LPG versus CNG

CNG schoner en goedkoper

14-04-2016

LPG is een wezenlijk andere brandstof dan CNG. LPG (Liquefied Petroleum Gas) is een mengsel van gassen dat als restproduct ontstaat bij olieraffinage, terwijl CNG (Compressed Natural Gas) puur aardgas is dat onder druk is gebracht. De tankdruk voor CNG is met 200 bar veel groter, dan die van LPG 7,5 bar. Een auto geschikt voor LPG kan dus geen CNG tanken of andersom.

Een LPG-auto stoot minder CO2 en stikstofoxiden uit dan dezelfde auto op diesel of benzine, maar CNG is nóg weer schoner. LPG lijkt met een literprijs van 0,734 goedkoper dan een kilo CNG van 0,979 maar door de hogere energie-inhoud van CNG haalt een CNG voertuig al gauw een kwart meer kilometers uit een kilo.

CNG heeft verder een veiligheidsvoordeel: het gas is lichter dan lucht en stijgt op als het vrijkomt. LPG daarentegen is zwaarder dan lucht en blijft als een deken over de grond hangen. Voor beide brandstoffen geldt dat de schone verbranding bijdraagt aan lagere onderhoudskosten dan dezelfde auto’s op benzine of diesel.

De LPG-auto heeft de afgelopen decennia fors aan populariteit ingeboet. Eind jaren tachtig reden er naar schatting meer dan een half miljoen auto’s met een LPG-tank rond in Nederland. In 2015 waren dat er nog maar 190 duizend. Begin 2016 zijn er al meer hybrides op de weg dan wagens op autogas. Een belangrijke reden voor de terugval is dat vooral voertuigen achteraf op LPG werden omgebouwd en meer storingen vertoonden en problemen met de garantie van de voertuigen gaven. CNG voertuigen worden daarentegen vanuit de fabriek geleverd en er is inmiddels zoveel keus aan CNG, elektrische en hybride auto’s dat het de vraag is of LPG de neergang kan bijbuigen.

Waar CNG en LPG fossiele brandstoffen zijn, is Groengas de biologische opvolger van CNG waarmee men nagenoeg CO2-neutraal rijdt. Groengas wordt namelijk gemaakt uit biogas, wat ontstaat bij vergisting van groen- en snoeiafval, rioolslib en mest en vervolgens op het bestaande aardgasnetwerk wordt ingevoed. Een auto of vrachtwagen op CNG is ook geschikt voor rijden op Groengas.