Luchtkastelen of luchtkwaliteit?

Politiek nieuws week #11

21-03-2016

Vorige week vrijdag sloeg het nieuws over de aanbesteding van de politie in als een bom. Staatssecretaris Dijksma zit gelukkig bovenop dit dossier, zo schreven wij in onze politieke newsflash van vorige week. Wij zijn ook blij dat niet alleen de staatssecretaris, maar ook de Tweede Kamer dit nieuws voortvarend heeft opgepakt. Kamerleden Dik-Faber en Segers van de ChristenUnie waren er snel bij om scherpe Kamervragen te stellen. Terecht wijzen zij op de luchtkwaliteit die in Nederlandse steden onder druk staat en de duurzaamheidsambities van overheden. Eerder wezen wij op de noodzaak van een gemeenschappelijke ambitie van overheden, bedrijven en consumenten om schoon vervoer in 2030 mogelijk te maken. Wij hopen dat de politie ook haar steentje bijdraagt! Niet alleen ons land veiliger maken, maar ook een beetje schoner.

PvdA roert zijn staart

Dat de politiek niet stilstaat bewees ook PvdA-Kamerlid Jan Vos afgelopen week. Hij presenteerde afgelopen week de energievisie van de PvdA: ‘Werk uit Transitie’, waarin hij een toekomstbeeld schetst voor Nederland in 2025 op het gebied van energie. Zijn visie behelst een aantal interessante voorstellen om zowel het milieu als de economie een impuls te geven. Zo pleit Vos op het gebied van mobiliteit voor het zogeheten ‘uitfaseren van de verbrandingsmotor’. Exit diesel en benzine dus. Het Kamerlid wil wetgeving mogelijk maken dat er voor zorgt dat er binnen 10 jaar in ons land enkel nog elektrische auto’s worden verkocht. Geen utopie, zo blijkt uit het feit dat Noorwegen een soortgelijk plan in gang heeft gezet.

Brede inzet van belang

De visie van Vos dient als een (interne) discussienotitie richting de verkiezingen van 2017. PitPoint is in ieder geval blij dat Vos reeds via Twitter heeft aangegeven ook ruimte te willen maken voor Groengas en Waterstof als het gaat om vervoer. Wij hopen dan ook dat de PvdA, maar ook andere partijen, richting de verkiezingen van volgend jaar in gaan zetten op diverse schone brandstoffen.

Fiscale regelgeving

Over twee weken zal de Tweede Kamer hoogstwaarschijnlijk het Wetsvoorstel Autobrief II behandelen, dat de basis zal zijn voor de Nederlandse autobelastingen de komende jaren. Wij hopen dat de Kamer haar verantwoordelijkheid neemt en werk gaat maken van het fiscaal stimuleren van schoon vervoer: vervuilers belasten en auto’s op diverse schone brandstoffen stimuleren. Onze zuiderburen geven in ieder geval het goede voorbeeld.

Tot slot

Schoon vervoer in de nabije toekomst is geen luchtkasteel, maar een onomkeerbaar proces dat wij van harte toejuichen. Wij kiezen voor luchtkwaliteit en wij hopen dat ‘Den Haag’ ons volgt!