Luchtkwaliteit kan beter, duurzaam inkopen biedt oplossing!

Politieke nieuwsflits #47

1-12-2016

Het is inmiddels al zo’n drie weken geleden dat Natuur & Milieu haar onderzoek naar de inkoop van mobiliteit door gemeenten publiceerde. We melden u eerder al dat 82% van de gemeenten leeft de afspraak om 100 % duurzaam in te kopen niet na. Nu blijkt dat ook dergelijke afspraken bij aanbestedingen in de bouw een wassen neus zijn. Het is zelfs nog slechter gesteld dan bij mobiliteit: bij 84% van de aanbestedingen speelt duurzaamheid geen enkele rol. Joost Fijneman van het Aanbestedingsinstituut stelt terecht: “Dat zijn zure cijfers, ondanks alle mooie woorden.”

Lange weg te gaan voor duurzaam inkopen

Inmiddels is duidelijk dat duurzaam inkopen nog een lange weg te gaan heeft. PitPoint blijft zich onverminderd inzetten om dit onderwerp hoger op de politieke en maatschappelijke agenda te krijgen. Op 30 november zou de Tweede Kamer overigens over dit onderwerp debatteren tijdens het Algemeen Overleg Duurzaamheid & Milieu. Helaas is deze uitgesteld tot 18 januari 2017. Toch putten wij hoop uit de verkiezingsprogramma’s en bredere betrokkenheid van diverse politieke partijen op dit onderwerp. Marktpartijen, zoals Post NL of Veldwerk koerier, geven in ieder geval het goede voorbeeld door over te gaan op groengas/CNG. Al eerder bleek dat taxibedrijven en chauffeurs goed geïnformeerd zijn over de mogelijkheden van schone brandstoffen. Overheden, waar wacht u op?

Opladen over de grens

Een ander debat dat helaas is uitgesteld in de Tweede Kamer is het AO Elektrisch Rijden. Deze wordt nu op 7 december ingepland. Het Formule E-Team, bestaande uit organisaties zoals de RAI Vereniging, de ANWB en de Groene Zaak, greep het AO aan om minister Kamp (Economische Zaken) nogmaals te verzoeken om de elektrisch vervoer in Nederland verder te stimuleren, op het gebied van aanschafsubsidies en investeren in laadinfrastructuur. We zullen zien of de minister zich gevoelig toont voor hun oproep.

Over de grens wordt de Nederlandse rijder in ieder geval op haar wenken bediend door Kamp: zo wordt het mogelijk om Duitsland met een Nederlandse laadpas je auto op te laden. Alhoewel laadpalen op termijn misschien wel niet meer nodig zijn: zo bouwt een Duitse start-up een elektrische auto die zichzelf oplaadt door middel van ingebouwde zonnepanelen. Het mag duidelijk zijn dat schone brandstoffen de toekomst hebben, nu ook blijkt dat Volkswagen in de Verenigde Staten geen diesels meer gaat verkopen.

Kritiek op Europees plan luchtkwaliteit

Aandacht voor luchtkwaliteit was er deze week in het Europees Parlement, waar steun werd gegeven aan plannen om de EU-lidstaten ambitieuzere regels op te leggen op het gebied van emissies-uitstoot. Wel was er kritiek op het afschaffing van het voorstel. Wij hopen dat Nederland snel werk maakt van betere luchtkwaliteit, want anders blijven we het vieste jongetje uit de Europese klas.