Maak in 2017 reuzenstap richting schoon vervoer in 2030

POLITIEK NIEUWS WEEK #17

2-05-2016

De komende twee weken houdt de Tweede Kamer meireces. Een moment om tot rust te komen voor onze volksvertegenwoordigers, maar ook zeker een moment om bijvoorbeeld werkbezoeken te ondernemen. Zo mogen wij binnenkort een delegatie van de Tweede Kamerfractie van de SP ontvangen bij Meerlanden. Een innovatief afvalverwerkingsbedrijf onder de rook van Schiphol, waar biogas van gft-afval wordt gemaakt, dat vervolgens door PitPoint en Meerlanden wordt omgezet tot Groengas. De afvalwagens van hetzelfde bedrijf rijden vervolgens op deze schone brandstof. Een perfect voorbeeld van de circulaire economie, een voorbeeld voor vele bedrijven naar onze mening.

Na het meireces vinden er in de Tweede Kamer nog behoorlijk wat interessante debatten plaats die relevant zijn voor PitPoint. Denk maar eens aan het debat rondom duurzaam inkopen, dat werd aangevraagd naar aanleiding van het rapport ‘Goed (Aan) Besteed’ van Natuur & Milieu. Over duurzaam inkopen gesproken, uit onderzoek van de VU blijkt dat het overheidsbeleid om het openbaar vervoer in het stad- en streekvervoer openbaar aan te besteden zeer succesvol is. Wij gaan het onderzoek nog nader bestuderen. Wat wij in ieder geval weten is dat een bus op Groengas niet alleen minder uitstoot, maar ook minder geluid maakt en hierdoor bijdraagt aan het reizigerscomfort.

En wat te denken van de AO’s Energie en Duurzaamheid en Milieu eind juni? Verder zijn wij natuurlijk benieuwd naar de Hoorzitting die de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken begin juni houdt over Elektrisch rijden. In Duitsland maken ze trouwens behoorlijk werk van elektrisch rijden, de overheid heeft besloten de aankoop van elektrische auto’s flink te stimuleren. En op onze beurt maken wij weer behoorlijk werk van Duitsland!

Maar bovenal kijkt PitPoint ook verder vooruit en niet alleen naar de nabije toekomst. U bent ongetwijfeld op de hoogte dat er in maart 2017 weer verkiezingen plaatsvinden voor de Tweede Kamer. Begin april heeft PitPoint de commissies aangeschreven die de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen opstellen. Wij vinden het belangrijk om open te zijn over onze belangen. Wij schamen ons niet voor onze visie voor schoon vervoer in 2030 en mengen ons graag gevraagd en ongevraagd in het publiek debat. Daarom treft u hierbij onze inzet voor de verkiezingen van 2017 aan. De komende tijd zullen wij een aantal onderwerpen hieruit centraal stellen en nader behandelen.

Meer aandacht voor duurzaam inkopen, het (fiscaal) stimuleren voor schone brandstoffen en werk maken van schone lucht zijn politiek gezien voor PitPoint de belangrijkste thema’s de komende jaren. Hier blijven wij ons dan ook onverminderd voor inzetten. U ook?