Manipulatie op grote schaal

Column Erik Kemink

4-02-2016

Vorige week stond de Tweede Kamer stil bij het onderwerp duurzaam inkopen. Verschillende partijen, van rechts tot links, onderschreven het belang van de overheid als zogeheten ‘launching customer’ die innovaties kan stimuleren. En zo is het maar net. PitPoint hoopt in ieder geval dat staatssecretaris Dijksma voortvarend aan de slag gaat met de uitwerking van het plan van aanpak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Er is behoefte aan daadkrachtige bestuurders die hun ambitieuze agenda van duurzaamheid echt willen verzilveren. Een collectieve inspanning door politiek en bedrijfsleven is nodig om uiteindelijk te komen tot 100% schoon vervoer in 2030.

De overheid kan ook sturen via de belastingen. Eind vorige week stuurde staatssecretaris van financiën Wiebes het wetsvoorstel naar de Kamer die de uitwerking van de zogeheten Autobrief II bevat. Deze wet legt de basis voor de autobelastingen in de periode 2017-2020. Het voorstel bevat een aantal goede voornemens om het gebruik van duurzame auto’s te stimuleren, maar er schort nog wel wat aan.

De afdeling Advisering van de Raad van State had bijvoorbeeld kritiek. Je moet even zoeken (leve het Nederlandse wetgevingsproces), maar in het nader rapport inzake het wetsvoorstel reageert Wiebes op pagina 3: “De afdeling vraagt zich af of het verantwoord is belastingheffing te baseren op gegevens die worden verzameld met technieken die voorwerp zijn van manipulatie op grote schaal. Hoewel het hogere praktijkverbruik vanuit de Nederlandse optiek onwenselijk is, staat niet vast dat sprake is van manipulatie op grote schaal.”

Ik vraag me af wat opzienbarender is. De ongekend scherpe woorden van de sjieke Raad van State (manipulatie op grote schaal) of de schijnbare naïviteit van de staatssecretaris. Bijna dagelijks berichten de media hoe autokopers jarenlang in het ootje genomen zijn. Eén Vandaag kwam woensdag 27 januari j.l. met de onthulling dat het ministerie van Infrastructuur & Milieu zelfs heeft laten onderzoeken om de verkoop van Volkswagen diesels te verbieden. Uit hetzelfde Wob-verzoek bleek dat ambtenaren en TNO al sinds 2012 vermoedens hadden over manipulaties bij emissietesten. Terecht dat D66-Kamerlid van Veldhoven opheldering heeft gevraagd en dat de Kamer bijna eensgezind aan de kersverse Kamervoorzitter vroeg om het debat over dieselgate snel in te plannen. De Europese Commissie laat ook zien werk te willen maken van beter toezicht. Laat Nederland maar gauw volgen.

Er is dus nog een wereld te winnen, zowel op het gebied van duurzaam inkopen als via de belastingen. Wat te denken van het langverwachte EV-innovatiefonds dat werk moet maken van duurzame mobiliteit? Wij zijn erg benieuwd naar de plannen.

Het pad naar schoon vervoer in 2030 lijkt af en toe eerder op een steile beklimming dan op een geplaveide afdaling, maar zo langzamerhand is de top in zicht. En zoals iedere wielrenner weet: ooit zal de afdaling beginnen. En route!

Erik Kemink is directeur van PitPoint clean fuels, voorheen bekend als CNG Net en LNG24. Erik geeft sinds 2008 met veel plezier leiding aan deze oud-werkmaatschappijen van Ballast Nedam. Hij werkte tussen 2002 en 2008 in verschillende functies voor Ballast Nedam en The Netherlands Water Partnership en studeerde Civiele Techniek in Delft. Hij is getrouwd en is vader van 4 jonge kinderen. Met PitPoint gaat Erik voor 100% schoon vervoer in 2030, “een ambitieuze doelstelling maar wij zijn er van overtuigd dat het mogelijk is en doen er alles aan de overgang naar schone brandstoffen te faciliteren.” @ErikKemink