PitPoint bouwt mobiel waterstofstation

Capaciteit van station Helmond zal door PitPoint worden verdubbeld

7-07-2017

PitPoint gaat in opdracht van WaterstofNet en in het kader Waterstofregio 2.0 een mobiel waterstoftankstation bouwen dat bij bedrijven in Vlaanderen en Nederland op locatie kan worden ingezet voor praktische demonstraties. Daarnaast zal PitPoint het bestaande waterstoftankstation op de Automotive Campus in Helmond uitbreiden, zodat deze in capaciteit – zowel in compressie als productie – zal verdubbelen. Beide opdrachten zijn op basis van de Europese aanbestedingsprocedure aan PitPoint gegund.

Waterstofregio 2.0

Het Waterstofregio 2.0 project is de vervolgstap van het Interreg-project ‘Waterstofregio Vlaanderen-Zuid-Nederland’ – de samenwerking rond waterstof tussen Vlaanderen en Nederland – die in 2009 van start ging en gecoördineerd wordt door WaterstofNet. Naast Interreg worden deze installaties financieel mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant. Andere betrokken partners zijn de gemeente Helmond, Automotive Campus, en Regionale Veiligheidsdienst.

HANDS-ON ERVARING MET WATERSTOF

Met de uitbreiding van het waterstoftankstation in Helmond kan een breder en groter scala aan voertuigen – auto’s, bussen, vuilniswagens en vrachtwagens – getankt worden. Daarnaast geeft het mobiele waterstofvulpunt WaterstofNet de mogelijkheid om in de grensregio Vlaanderen-Nederland bij bedrijven zelf praktische demonstraties te verzorgen. Op deze manier krijgen bedrijven ‘hands-on’ ervaring en kunnen zij dit gebruiken voor hun toekomstige investeringsbeslissingen.

“Wij denken in de eerste instantie aan demonstraties met heftrucks bij logistieke bedrijven. Maar we gaan ook kijken naar bijvoorbeeld vuilniswagens,” aldus Adwin Martens, directeur bij WaterstofNet. “Onze ervaring met PitPoint als leverancier van het eerste tankstation in Helmond geeft ons alle vertrouwen dat de bouw en bedrijfsvoering van dit én het mobiele waterstoftankstation wezenlijk bij zullen dragen aan de zich ontwikkelende waterstofmarkt.”

Stap naar 100% schoon vervoer

Voor PitPoint zijn de te realiseren projecten voor WaterstofNet een natuurlijke volgende stap om diens doelstelling van 100% schoon vervoer in 2030 te verwezenlijken. Hoewel rijden op waterstof nog in de kinderschoenen staat is PitPoint ervan overtuigd dat waterstof veel potentie heeft als schone brandstof. Er worden namelijk geen schadelijke stoffen uitgestoten en het is onuitputbaar.

“Waterstof is de schone brandstof van de toekomst. Wij zetten vol in op rijden op waterstof en zijn dan ook ontzettend blij met samenwerking met WaterstofNet,” zegt Erik Kemink, CEO van PitPoint. “Wij zijn vanaf het begin betrokken geweest bij de bouw en het onderhoud van het station in Helmond en zijn trots dat we de uitbreiding van dit én de bouw van het mobiele tankstation op ons mogen nemen.”

Wie interesse heeft om een demonstratie op locatie uit te voeren kan alvast contact opnemen met Wouter van der Laak van WaterstofNet (Wouter.vanderlaak@waterstofnet.eu).