Niet alleen auto’s, maar ook trekkers op CNG?

POLITIEK NIEUWS WEEK #8

1-03-2016

Afgelopen week was het krokusreces in de Tweede Kamer. Een goed moment voor politici om werkbezoeken te plegen, het gesprek aan te gaan met de achterban en de accu op te laden. Over opladen gesproken, in NRC een aardige analyse over het beleid van het Rijk en in het bijzonder grote steden ten aanzien van schoon vervoer. Door middel van het instellen van milieuzones, het plaatsen van oplaadpalen en het fiscaal stimuleren van elektrisch draagt de overheid bij aan schone lucht. Geen overbodige luxe voor de kortademige stadsbewoner.

PitPoint gelooft in een diverse mix van schone brandstoffen, waaronder Elektrisch, Groengas (CNG) en Waterstof. Om onze ambitie voor schoon vervoer in 2030 kracht bij te zetten investeren wij dan ook flink in de levering van bijvoorbeeld Groengas. Samen met EcoFuels en Greenchoice hebben wij afgelopen week in ieder geval weer een belangrijke stap gezet.

Wat betreft Groengas zijn er nog uitdagingen genoeg, zo is de consument nog niet helemaal vertrouwd met de herkomst. En dat terwijl een overstap door zowel consument als industrie flink bij zou dragen aan de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid waar wij als Nederland voor staan, denk aan het Energieakkoord en onze handtekening die onder het ambitieuze klimaatakkoord van Parijs staat. Reden genoeg om waar nodig een stapje bij te zetten om de maatschappelijke discussie te voeden.

Eerder hielden wij al een lofzang op de wit-zwarte parel van het buitengebied. En nee, daarmee bedoelen wij niet Heracles Almelo. Het is bijzonder om te zien hoeveel innovatie er plaatsvindt in Nederland en hoe ook de agrarische sector steeds meer het belang inziet van duurzaamheid. Zo zien melkveehouders zich als heuse gasleveranciers van de toekomst. Zo wordt de circulaire economie geen wassen neus, maar de dagelijkse praktijk. Wij zijn benieuwd naar de volgende stap van de boeren, wellicht trekkers op Groengas? PitPoint is er in ieder geval als de kippen bij om dit mogelijk te maken.

Want alleen een gemeenschappelijke inspanning zal leiden tot schoon vervoer in Nederland. Doet u mee?