Nieuwe uitstootnormen zetten de markt op zijn kop

Van NEDC naar WLTP

27-08-2018

Van NEDC naar WLTP. De invoering van deze nieuwe testprocedure om brandstofverbruik en emissies, waaronder CO₂-uitstoot te meten kan leiden tot een hogere autobelasting. Wie overweegt om een nieuwe auto te kopen of te leasen, doet er goed aan om rekening houden met een aantal veranderingen.

Eén van de gevolgen van de dieselgate (het emissieschandaal) is de nieuwe testprocedure die autofabrikanten opgelegd krijgen voor het meten van verbruik en CO2-uitstoot. Die strengere WLTP- en RDE-normen (Real Driving Emissions), vervangen de oude NEDC-norm. Er is een overgangsperiode tot 2020. Wat is er al ingevoerd en wat komt er nog aan?

 

Wat verandert er voor zakelijke en privégebruikers?

Voor zakelijke gebruikers, leasingmaatschappijen én particulieren brengen de nieuwe normen een aantal veranderingen met zich mee. De WLTP- en de RDE-testcycli zijn een stuk realistischer, waardoor de CO2-waarden hoger liggen dan bij de NEDC-norm. Zo worden de tests voor de RDE-norm niet langer in een lab uitgevoerd en wordt ook de impact van opties op uitstoot en verbruik gemeten. Dat zal naast hogere uitstootwaarden ook tot een hoger effectief verbruik leiden, terwijl elektrische auto’s een kleinere actieradius laten optekenen.

Voor alle voertuigen is de CO2-uitstoot bepalend voor de berekening van de BPM. Een hogere uitstoot zorgt dus voor een hogere BPM, waardoor ook de cataloguswaarde van een voertuig stijgt. Deze waarde dient op zijn beurt weer als grondslag voor het vaststellen van bijvoorbeeld de verzekeringspremie. Tot 1 januari 2019 worden de NEDC-waarden gebruikt voor de berekening van de BPM. Om te voorkomen dat autofabrikanten volgens zowel de NEDC- als WLTP-testcycli moeten goedkeuren, is er een omrekenprogramma door de EU bedacht: co2mpas. Dit programma rekent de WLTP-meetwaarden om naar NEDC-waarden, waardoor er op het gebied van belastingen niets zou veranderen. Dit zou in de werkelijkheid wel anders kunnen uitpakken op basis van een onderzoek, uitgevoerd door dataleverancier Jato, die stelt dat de teruggerekende WLTP-uitstoot gemiddeld zes procent hoger ligt.

De juiste voertuigen kiezen

Het is aannemelijk dat autofabrikanten CO2-verlagende aanpassingen doorvoeren bij diesel- en benzinevoertuigen, welke kunnen resulteren in een hogere catalogusprijs. Tegelijkertijd is de kans groot dat de restwaardes van juist deze voertuigen de komende jaren verder zullen dalen, gezien de steeds strenger wordende milieumaatregelen. Wagenparkbeheerders, maar ook particulieren, moeten zich realiseren dat opnieuw kiezen voor een diesel- of benzinevoertuig weleens minder kostenefficiënt zou kunnen uitpakken dan de afgelopen jaren en dat fossielvrije voertuigen fiscaal interessanter worden. Om nog maar te zwijgen over de milieuwinst!

De komst van de nieuwe normen leidt tot een leveringsstop van bepaalde modellen, terwijl fabrikanten hun voertuigen massaal aanpassen. Zo laat Stephen Neumann van Volkswagen weten dat al hun nieuwe CNG-modellen worden uitgevoerd met een nieuwe 1,5-liter motor, een kleinere benzinetank van vijftien liter en meer opslag voor CNG/groengas door een derde gasfles toe te voegen.


Fiscaal en ecologisch goede oplossing

Elektrische wagens zijn een waardig alternatief voor de traditionele verbrandingsmotoren. Veel bedrijven laten zich echter nog onterecht afschrikken door de aankoopprijs, het – voorheen – vrij beperkte aanbod en de actieradius. Tegelijkertijd is er een prima alternatief op de markt dat aantrekkelijk is: CNG/groengas. Met een auto op deze brandstof kun je perfect anticiperen op de toekomst en nu al groener rijden. Zo zorgt CNG/groengas voor een lagere CO2-uitstoot, nagenoeg geen fijnstof, minder stikstofoxides en minder geluid. Door de lagere uitstoot van CO2, die als grondslag wordt gebruikt voor het bepalen van BPM, is de aanschafprijs lager dan voertuigen met een hogere CO2-emissie.

Bovendien is een auto op CNG/groengas praktisch in gebruik door een grote actieradius, en maakt het groeiende netwerk van CNG-stations in heel Europa het rijden op CNG eenvoudiger. Bij groengas is de ecologische voetafdruk nog veel kleiner. Kortom, de invoering van de WTLP- en RDE-norm maakt CNG/groengas nog interessanter dan het al was. Niets staat privérijders en zakelijke klanten nog in de weg om te kiezen voor deze groene brandstof.