Nog toekomst voor diesel?

Kleinere auto’s halen norm niet

27-01-2016

Een aantal moderne zware Euro 6 vrachtwagens is erin geslaagd hun uitstoot fors te verminderen ten opzichte van Euro 4 en Euro 5 vrachtwagens. Maar bij personen- en bestelwagens op Euro 6 diesel wil het maar niet lukken. Ondanks voortdurende aanscherping van de Europese emissielimieten is hun praktijkuitstoot van NOx in de afgelopen twintig jaar nauwelijks verbeterd. De uitstoot ligt daarmee fors hoger dan de Euro-limieten in de emissiewetgeving.

Tegelijkertijd zijn er voor personen- en bestelwagens steeds meer modellen en schone brandstoffen beschikbaar, zoals CNG en Elektriciteit. Hierdoor krimpt de markt voor schonere dieselmotoren en wordt het voor fabrikanten erg moeilijk om de ontwikkeling van echt schone dieselmotoren terug te verdienen. De dieselmotor voor personen- en bestelauto’s zou dus wel eens het eind van zijn levenscyclus kunnen hebben bereikt.  Paul Nieuwenhuis van het Centre for Automotive

Industry Research (Cair) van Cardiff University in Wales stelde 26 januari j.l. in het FD (betaalde link) zelfs dat de gehele automobielindustrie in haar huidige vorm niet toekomstbestendig is. Dit komt omdat de businessmodellen zijn gebaseerd op een veel te hoge productie waar niet langer vraag naar is. Autofabrikanten zouden niet meer moeten verdienen aan het maken van een auto maar aan het bestaan ervan.