‘Mijn oproep aan een nieuw kabinet: stuur op CO2 reductie’

PitPoint-directeur Erik Kemink over de naderende verkiezingen

23-02-2017

15 maart 2017 is een belangrijk moment, we mogen dan weer naar de stembus. Gaat Nederland kiezen voor verduurzaming en durven we te versnellen? Het zal er om spannen.

Terugblik

Wat men ook vindt van het huidige kabinet, het is bewonderenswaardig dat ze de rit uit hebben weten te zitten. Reflecterend op de afgelopen periode zijn er behoorlijk wat momenten geweest die Nederland verder hebben verduurzaamd. Wat te denken van de motie van PvdA-Kamerlid Jan Vos c.s. die pleitte voor de verkoop van emissievrije auto’s vanaf 2025? Of wat dachten we van de inspanningen van minister Kamp rondom windenergie? Waar de VVD voorheen van mening was dat deze vooral op subsidie draaiden, is er een kentering gekomen in de hearts and minds van de liberalen. Ook de niet de aflatende inzet van partijen als D66 en de ChristenUnie rondom duurzaam inkopen mag niet onbenoemd blijven. Staatssecretaris Dijksma verdient op dit dossier overigens ook een pluim.

Campagnes komen op stoom

De energietransitie speelt ook een rol tijdens de huidige campagnes. Voorheen waren het vooral andere thema’s die de verkiezingsdebatten domineerden, maar ook hier is sprake van een ommekeer. Wel een langzame ommekeer. Nog niet iedereen realiseert zich dat er grote stappen gezet moeten worden. De snelheid waarmee de energierevolutie zich voltrekt wordt amper bijgebeend door sommige partijen.

De informatie wat schoon is, is vaak moeilijk te vinden en soms zelfs tegenstrijdig. Goed dat Natuur & Milieu daarom onlangs factsheets heeft opgesteld voor personenauto’s, bestelwagens, vrachtwagens voor regionaal- en stedelijk vervoer en vrachtwagens voor de lange afstand.

Terecht pleit een partij als GroenLinks er voor dat er tempo gemaakt moet worden. Het Planbureau voor de Leefomgeving onderschrijft hun ambities rondom schone energie en het milieu.

Na 15 maart

Mijn hoop is dat een nieuw kabinet flink gaat sturen op CO2-reductie en minder op technieken. Het einddoel moet immers centraal staan, en niet de middelen. We zien helaas ook dat de verduurzaming van onze samenleving nog niet verankerd is ons economisch denken. We moeten deze business-case nog veel meer internaliseren. Denk aan het verschuiven van de belasting op arbeid naar grondstoffen of het verder fiscaal stimuleren van schoon vervoer. We zijn er immers nog lang niet.

Om deze ontwikkeling verder vorm te geven, zou ik ervoor willen pleiten dat de thema’s Klimaat en Milieu onderdeel worden van EZ, in plaats van het huidige I&M. Een apart ministerie is niet nodig, we moeten juist de verbinding zoeken met onze economie en het op deze manier maatschappelijk verankeren. Je hebt dan Economie, Energie, Klimaat en Milieu onder 1 dak. Dat zal het beleid ten goede komen. Men ziet in de praktijk dat de voortdurende afstemming tussen ministeries een struikelblok blijft om Nederland verder te helpen.

We hebben de overheid hard nodig om schoon vervoer te bewerkstelligen vanuit PitPoint. En het kan ook! De praktijk laat zien dat een gezamenlijke inspanning, bijvoorbeeld op het gebied van waterstof in Noord-Nederland, vruchten afwerpt. Ook op het gebied van CO2-reductie!

Het mag duidelijk zijn dat er voor een nieuw kabinet voldoende uitdagingen in het verschiet liggen. PitPoint blijft meedenken, gevraagd en ongevraagd. Wij zijn ook zeer benieuwd naar uw mening!

Ik roep u tot slot op om uw stem te laten horen op 15 maart. Voor uzelf, voor uw omgeving en voor uw leefomgeving.