Opties genoeg voor een schoner klimaat

POLITIEKE NIEUWSFLITS WEEK #20

24-05-2016

De Tweede Kamer debatteerde afgelopen week over het klimaatakkoord van Parijs. De overeenkomst die aldaar eind 2015 werd gesloten, mag met recht een doorbraak genoemd worden. De discussie óf het klimaat door menselijk handelen opwarmt en óf het wel nodig is er iets aan te doen, is afgesloten. Het gaat nu vooral over het tempo en de omvang van de te nemen maatregelen.

Reuzenstappen

In Nederland zorgt het historische Urgenda- vonnis voor druk op de ketel. Staatssecretaris Dijksma (Milieu) bevestigde in de Kamer dat het kabinet een ‘voorkeursoptie’ heeft om de doelen sneller te halen. Het kabinet zou het ‘verstandig vinden’ om twee extra kolencentrales uit de jaren negentig te sluiten. Dat zouden reuzenstappen zijn. Maar aan de andere kant zullen de nieuwe, schone technologieën ook een sprint moeten inzetten.

Wat dat betreft komen twee moties die de Kamer indiende goed van pas. Allereerst stellen de Kamerleden Agnes Mulder (CDA) en Stientje van Veldhoven (D66) voor om klimaatinnovatie als ‘overkoepelend doel’ in het innovatiebeleid uit te lichten. Klinkt cosmetisch, maar als de spotlight er zo op gericht wordt, gaan partijen vanzelf harder lopen om vooruitgang te boeken. Een andere welkome motie was die van Carla Dik-Faber (ChristenUnie) en opnieuw Van Veldhoven om te bezien wat banken en verzekeraars kunnen bijdragen aan de klimaatdoelen. We zien steeds sterker dat de financiële sector haar investeringsbeleid aanpast ten gunste van schone technologie. Deze motie kan die goede trend verder bevestigen.

Busvloot

Aan ambitie ontbreekt het niet bij het kabinet. Staatssecretaris Dijksma sprak vorige week het streven uit om ‘internationaal koploper’ te willen zijn op het vlak van slim en duurzaam vervoer. De hele Nederlandse busvloot in het openbaar vervoer moet in 2025 emissieloos kunnen rijden. Om de zaak hier en elders in Europa in een stroomversnelling te brengen, pleit ze voor een EU- garantiefonds voor emissieloze bussen.

Brandweer

Ook het onderwerp duurzaam inkopen was deze week weer in het nieuws. Natuur & Milieu vroeg aandacht voor de aanbesteding van 1000 nieuwe personenauto’s en bestelwagens van de brandweer. In de aanbesteding is , zo kwam naar buiten, een dieseleis opgenomen. De Kamer stelde gelijk Kamervragen. Wij hopen dat de brandweer, net als eerder de politie na druk vanuit de politiek, in de aanbesteding schone brandstoffen uiteindelijk een plek te geeft. Onze brandweer verdient immers beter. De inkopers zijn bij deze uitgenodigd bij PitPoint. Kom eens van gedachten te wisselen over de schonere opties, die er wel degelijk volop zijn.

Bij wijze van goed begin zou ik de brandweer dit artikel in Trouw van vorige week willen aanbevelen. Naast onze directeur Erik Kemink zetten hoogleraar Derk Loorbach en onderzoeker Kees-Jan Weststrate van Syngaschem in dit artikel de verschillende opties op een rij: elektrisch, groengas, waterstof. Voor een schoner klimaat zijn er opties genoeg!