OV Arnhem-Nijmegen succes voorbeeld

voor schoon vervoer

15-02-2016

Het Interprovinciaal Overleg heeft een visie ontwikkeld voor regionale concessieverleners voor de verduurzaming van het OV. Doelstelling is: volledige zero emissie bij de uitlaat in 2030 of zoveel eerder als mogelijk. Een prachtig streven, dat perfect aansluit bij de visie van PitPoint, dat zelfs een volledig CO2-vrije uitstoot nastreeft in 2030. De regio Arnhem Nijmegen wijst de weg. In Nederland, maar ook daarbuiten, bewijst het bezoek van de Vlaamse minister Turtelboom aan Nijmegen afgelopen vrijdag.

WEURT 12-02-2015. Nijmegen, 12 februari 2016. Vandaag bezocht minister van Financiën, Begroting en Energie Annemie Turtelboom samen met PitPoint clean fuels een openbaar vervoersproject in het Nederlandse Nijmegen. De stadbussen en vuilniswagens rijden er op biogas – geproduceerd uit het groente-, fruit- en tuinafval (gft) van de regio. Vervangen Belgische biogasbussen binnenkort de diesel-, Euro 6-, hybride- en elektrische voertuigen?

In het rapport Visie Duurzaam Regionaal OV heeft het Interprovinciaal Overleg de diverse Nederlandse OV-concessies met elkaar vergeleken qua uitstoot. De concessie ‘Arnhem Nijmegen’ komt verreweg het meest gunstig uit de bus als het om klimaatwaarden gaat. Het rapport laat er bovendien geen twijfel over bestaan: duurzaamheid is niet alleen goed voor het milieu, maar levert ook geld op. Dat bewijst de regio Arnhem Nijmegen. Onderzoek door Stadsregio Arnhem Nijmegen wees enkele jaren geleden al uit dat de overschakeling van de busvloot op regionaal geproduceerd Groengas een toegevoegde waarde creëerde voor de regio van ruim €5 miljoen per jaar (vermeden uitgaven voor diesel in de regionale economie geïnvesteerd) en een positieve milieu-impact van €2 miljoen per jaar.

Groengas & waterstof

Arnhem en Nijmegen maken gebruik van Groengas door de inkoop van Groengascertificaten. In deze oostelijke regio gaat de invoering van Groengas gepaard met lokale productie van Groengas uit GFT-afval en andere biomassa-reststromen. Maar de regio Arnhem Nijmegen experimenteert ook met andere aandrijftechnieken. Waterstof is er ook een van. In fase 1 van het waterstof-elektrische project in regio Arnhem Nijmegen reed een waterstofbus bij Connexxion in de dienstregeling. De stadsregio en Arnhem hebben inmiddels fase 2 voorbereid, waarin drie waterstof-elektrische bussen moeten rijden op een eigen buslijn in de stadsregio, gebruikmakend van een groter waterstoftankstation dat PitPoint bouwt.

Start nú met duurzaam OV

Dat we naar een duurzaam OV toe moeten, als onderdeel van een volledig duurzaam vervoer, dat is helder. De vraag is hoe de weg ernaartoe eruit ziet. Duidelijk is dat een en ander stapsgewijs zal gaan. Transitietrajecten laten zich veelal beschrijven met S-curves. Hierbij onderscheiden we de volgende fases: de voorbereidingsfase, de take-off fase, de versnellingsfase en de stabiliseringsfase. Het Interprovinciaal Overleg geeft de voorkeur aan aanduidingen als ‘pilots’ en ‘opschaling’, maar in de praktijk komt dit op hetzelfde neer: nu beginnen met het terugdringen van CO2 om daarna stapsgewijs bij zero emissie uit te komen, zonder extra kosten!

WEURT 12-02-2015. Nijmegen, 12 februari 2016. Vandaag bezocht minister van Financiën, Begroting en Energie Annemie Turtelboom samen met PitPoint clean fuels een openbaar vervoersproject in het Nederlandse Nijmegen. De stadbussen en vuilniswagens rijden er op biogas – geproduceerd uit het groente-, fruit- en tuinafval (gft) van de regio. Vervangen Belgische biogasbussen binnenkort de diesel-, Euro 6-, hybride- en elektrische voertuigen?

Succes iNSPIREERT

PitPoint ziet Arnhem Nijmegen als prachtige pilot. Het zijn dit soort initiatieven die als voorbeeld dienen binnen Nederland. Maar ook over de grens heeft de concessie de aandacht getrokken. Dat blijkt wel uit het bezoek van de Vlaamse Vicepresident en minister van Financiën, Begroting en Energie, Annemie Turtelboom aan ARN. Dit bedrijf koppelt samen met afvalbeheerder DAR en vervoerder Breng voor twintig gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen de gehele keten van inzameling GFT-afval, productie tot Groengas en vervoer aan elkaar. Met succes, en dat inspireert.