OV in 2025 zonder uitstoot?

Start nu al!

21-04-2016

In 2025 moeten alle nieuwe bussen in het openbaar vervoer (OV) rijden op schone brandstoffen zonder uitstoot ofwel ‘zero-emissie’. Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu heeft afspraken gemaakt met alle vervoersregio’s over de vervanging van vervuilende Nederlandse OV-bussen. En dat is nodig ook, want alleen al twee procent van de CO2-emissie (0,5 miljoen ton) wordt veroorzaakt door de Nederlandse OV-busvloot. Slecht voor het milieu en inwoners van steden hebben last van de stank en fijnstof.

Transitie naar zero emissie?

Vervoersautoriteiten én -bedrijven pijnigen hun hoofd over een technisch en economisch verantwoorde transitie van de Nederlandse OV busvloot. Zeker op aanbestedingsmomenten en bij natuurlijke momenten van vlootvervanging is het openstaan voor schone brandstoffen een logische zet. Honderd procent zero-emissie OV is nu al mogelijk maar heeft zijn prijs. Waterstof heeft een enorme potentie als brandstof en draagt wezenlijk bij aan verduurzaming maar moet nog wel doorontwikkeld worden om het ook financieel interessant te maken. Zelfde geldt voor elektrisch rijden; de actieradius en oplaadvermogen zijn vooralsnog beperkend maar is naar verwachting over enige jaren economisch haalbaar .

Stadsregio Amsterdam is één van de vervoersautoriteiten die de inzet van zero-emissie bussen grootschalig heeft onderzocht. Technische en economische motieven hebben hun uiteindelijk doen kiezen voor een oplossing die nú al voorhanden is: starten met rijden op een hernieuwbare (transitie)brandstof zodat CO2 uitstoot vooralsnog beperkt blijft wat hen over enkele jaren naar een betaalbaar zero-emissie OV brengt.

Kies een transitiebrandstof richting zero-emissie: schoon én voordelig

Groengas is zo’n transitie- of brugbrandstof dat al wél uitontwikkeld en volop inzetbaar is. Groengas is stil, goedkoop en milieuvriendelijker dan diesel (75 procent minder CO2 uitstoot dan diesel). Een ander voordeel van Groengas is dat het direct op grote schaal (lokaal) geproduceerd kan worden uit GFT-afval, rioolslib of mest. Optimaal hergebruik van reeds aanwezige afvalstoffen en goed voor de lokale werkgelegenheid.

Goed om te weten is dat wanneer men vóór 2025 een dieselbus vervangt door een Groengas-bus deze ná 2025 nog ingezet mag worden. Dit is voor vervoersautoriteiten en vervoerders een economisch verantwoorde en haalbare optie om schoon OV te realiseren.

PitPoint geeft richting naar zero-emissie

PitPoint gelooft dat 100% schoon vervoer in 2030 mogelijk is. En doen er alles aan de overgang naar schone brandstoffen te faciliteren voor overheden, bedrijven en particulieren. OV-autoriteiten en vervoerders die meer willen weten over rijden op Groengas, CNG, Elektriciteit of Waterstof kunnen altijd vrijblijvend bij PitPoint terecht: denk aan gespreksonderwerpen als aanbestedingen, kosten van het rijden op een alternatieve brandstof, de herkomst ervan, pilotprojecten, laadpalen maar ook de mogelijkheden voor een eigen tankstation voor Groengas (CNG).

Neem contact met mij op