Overheid laat milieuwinst links liggen

Onvoldoende steun om diesel uit nichemarkten te verbannen

18-04-2018

De ambities van Rutte-III om CO2-uitstoot en luchtvervuiling door het verkeer terug te dringen zijn torenhoog. Toch stimuleert de overheid onvoldoende de inzet van groengas om haar doelen te behalen. Een overheid die groengas omarmt kan in 2025 jaarlijks 2 miljard dieselkilometers uitsparen en 400 ton NOx en 0,4 Mton CO2. Dit blijkt uit onderzoek van CE Delft in opdracht van clean fuels leverancier PitPoint.

Om haar milieudoelen te bereiken moet de overheid de uitstoot van het verkeer terugdringen. Elektrisch rijden is daarbij het toverwoord. Dit geldt ook voor Pitpoint, als aanbieder van laadinfrastructuur en waterstof. In markten waar elektrisch rijden nog nauwelijks een optie is zou de overheid echter ook moeten kijken naar groengas. Dat gebeurt nu nog nauwelijks, met als gevolg dat in deze markten nog steeds vooral nieuwe dieselvoertuigen op de weg komen; met alle schadelijke gevolgen voor het milieu van dien. Marja Versleijen, Managing Director PitPoint Nederland: “Wij vinden het moeilijk te begrijpen dat een overheid die verduurzaming zo hoog op de agenda heeft staan, een enorme milieuwinst als deze laat liggen.”

Groengas als alternatief waar elektrisch ontoereikend is

Voor een deel van de vervoersmarkten zijn elektrische voertuigen nog beperkt beschikbaar. Dat geldt vooral voor het zwaardere verkeer en voor specifieke markten zoals contractvervoer, ov-bussen, en afvalinzameling. Hier is het nu nog niet mogelijk om volledig over te gaan op elektrisch vervoer omdat beschikbaarheid, prijs en actieradius van de beschikbare voertuigen nog teveel een obstakel is. Voor deze markten is groengas een goed alternatief. Rijden op groengas levert al gauw een CO2-besparing op van ruim 80 procent ten opzichte van fossiele brandstoffen. Bovendien is een motor op groengas stiller en stoot deze veel minder fijnstof NOx uit dan een dieselmotor.

Oproep

PitPoint roept de overheid dan ook op om de inzet van 100% procent groengas gelijk te stellen aan elektriciteit en waterstof voor markten waar elektrisch rijden nu nog geen optie is. Dat geldt voor het Energie en klimaatakkoord, de sector Mobiliteit, en voor de specifieke afspraken over zero emissie bussen, stedelijke distributie en taxi- en contractvervoer. “Een overheid die groengas omarmt zorgt dat er per direct een realistisch en duurzaam alternatieve brandstof beschikbaar is om alle dieselvoertuigen uit de stad te laten verdwijnen. En dat is winst voor de gezondheid van mensen, het klimaat en de BV Nederland,” aldus Versleijen.

De hele position paper kunt u hier downloaden.