Partner Natuur en Milieu: Ranking the fuels

Overzichtelijke publicaties klimaat- en gezondheidswinst van schone brandstoffen

9-02-2017

Er komen steeds meer schone auto’s, bestelwagens, vrachtwagens en brandstoffen op de markt. Dat is van groot belang om de lucht gezond te maken en klimaatverandering tegen te gaan. Veel automobilisten, bedrijven en overheden willen schone voertuigen en brandstoffen inkopen. Maar wat is schoon? De informatie daarover is vaak moeilijk te vinden en soms zelfs tegenstrijdig. Natuur & Milieu heeft daarom factsheets opgesteld voor personenauto’s, bestelwagens, vrachtwagens voor regionaal- en stedelijk vervoer en vrachtwagens voor de lange afstand. PitPoint heeft de factsheets mede mogelijk gemaakt.

Deze factsheets geven in één oogopslag weer hoe de verschillende brandstoffen scoren op gezondheid en op klimaat.Hiermee helpen de factsheets bij het maken van uw keuze. Uw keuze kan immers veel verschil maken!

Wat is een schone brandstof?

Er komen steeds meer ‘schone’ brandstofopties op de markt. Dat is van groot belang om de lucht gezond te maken én om klimaatverandering tegen te gaan. Maar wat is nou ‘schoon’? De informatie daarover is vaak moeilijk te vinden, en soms zelfs tegenstrijdig.

Schoon = geen gezondheidsschade door luchtvervuiling

Wij vinden een brandstof schoon als er geen uitlaatgassen in de lucht komen die onze gezondheid schaden. Dus géén roetdeeltjes en géén ultrafijnstof die ernstige gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Tussen de verschillende fossiele brandstoffen zit hierin veel verschil, vooral bij personenauto’s en bestelwagens. Een nieuwe diesel zorgt bijvoorbeeld gemiddeld voor ruim drie keer zo veel gezondheidsschade als een benzine of gasvoertuig! Echt schoon voor de gezondheid zijn alleen voertuigen zonder verbrandingsmotor, dus auto’s op elektriciteit of waterstof.

Schoon = geen klimaatschade door CO2, methaan en roet

Wij vinden een brandstof ook pas schoon als deze het klimaat niet schaadt met de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen, zoals methaan en roet. Een schone brandstof is hernieuwbaar en duurzaam geproduceerd. Wij kijken hierbij naar het hele plaatje, niet alleen naar de CO2-uitstoot uit de uitlaat. Een duurzame brandstof moet daarom ook duurzaam gemaakt zijn. Energie uit voedselgewassen en groene stroom, waarvoor houtpellets uit Canadese bossen in een kolencentrale worden verbrand, passen dus bijvoorbeeld niet in dit plaatje. Wel 100% groene stroom uit zon, wind, getijdecentrales etc.

Gezondheid versus klimaat

Het verminderen van de gezondheidsschade en de klimaatschade gaat niet altijd samen op. Dit kan voor verwarring zorgen. Zo denken velen nog dat zij door een Euro 6- voertuig aan te schaffen (de hoogste wettelijke eis op luchtkwaliteit) daarmee een klimaatvriendelijk product te krijgen. Maar de Euronorm zegt niks over de klimaatschade. De Euronorm zegt alléén iets over de uitstoot van luchtvervuilende stoffen. En zelfs daarin is niet alles wat het lijkt, zo hebben de berichten over dieselgate en sjoemelsoftware ons duidelijk gemaakt. Autofabrikanten bleken namelijk met software de uitstootwaarden te hebben gemanipuleerd. Daardoor waren de uitstootwaarden in werkelijkheid nog hoger, dan er uit de testen bleek.

Factsheets schone brandstoffen

Alles bij elkaar is het behoorlijk verwarrend voor iedereen die gewoon een schone keuze wil maken. Toegankelijke informatie over hoe gezond en klimaatvriendelijk de verschillende brandstoffen zijn ontbreekt nog grotendeels; in ieder geval voor degenen die niet de tijd of expertise hebben om dikke documenten van verschillende onderzoeksinstituten door te spitten. PitPoint en Natuur & Milieu willen daar graag bij helpen. Daarom publiceren wij een vergelijking van de verschillende brandstofkeuzes op gezondheids- en klimaateffect. Uit de factsheets blijkt dat de brandstof veel verschil maakt. Met de keuze voor een zo schoon mogelijke brandstof kunt u veel bijdragen aan een gezonde lucht en het tegengaan van klimaatverandering.

Wilt u meer weten over de voordelen van een schone brandstofkeuze? Selecteer dan hier de factsheets van Natuur & Milieu voor uw voertuig. U kunt kiezen uit een factsheet voor personenauto’s, bestelwagens, vrachtauto’s regionaal- en stedelijke distributie en  vrachtauto’s lange afstand).

Er vinden steeds nieuwe onderzoeken op dit gebied plaats. Zodra er nieuwe data en inzichten beschikbaar zijn zullen wij u hiervan op de hoogte houden.