PitPoint steunt 10-punten plan

voor een duurzaam ondernemend Nederland

3-05-2017

PitPoint staat als voorvechter van schoon vervoer niet alleen in haar missie om een duurzame samenleving te creëren. Namens PitPoint CEO Erik Kemink en de CEO’s van 14 andere grote bedrijven bieden CEO Erik Oostwegel van Royal Haskoning DHV en directeur van de Groene Zaak Marjolein Demmers kabinetsinformateur Edith Schippers vandaag een 10-punten plan aan om duurzaam ondernemen te stimuleren.

Het 10-punten plan is een initiatief van Royal Haskoning en de Groene Zaak. Als mede-ondertekenaar van dit plan wil PitPoint ervoor zorgen dat in het nieuwe regeerakkoord duurzaam ondernemerschap beloond wordt en dat groene economische groei vanuit de overheid wordt bevorderd.

Volgens de ondertekenaars waren de mogelijkheden om duurzaam ondernemen vanuit de overheid te stimuleren niet eerder zo groot als nu. Duurzame innovaties worden financieel steeds aantrekkelijker en er is voldoende kapitaal om te investeren in duurzame oplossingen. In het plan roepen de topbestuurders de overheid onder andere op tot investeren in innovatie, duurzame en smart-technology en in te kopen op de beste duurzaamheidsprestaties.

Samen met de eerdere oproep voor een #duurzaamregeerakkoord, laat dit 10 punten plan zien dat er een breed maatschappelijk draagvlak is om de klimaatafspraken van Parijs en de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN te realiseren.