PitPoint verzorgt verdubbeling laadpunten

Voor Metropoolregio Amsterdam Elektrisch

31-08-2016

Vanaf september verzorgt PitPoint een verdubbeling van het aantal laadpunten in de Provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Dat is het resultaat van een zorgvuldige aanbestedingsprocedure van de Metropoolregio Amsterdam.

Goede samenwerking

Door het aantal laadpunten de komende tijd te verdubbelen kan opdrachtgever MRA-E voldoen aan de toenemende vraag naar laadpunten voor elektrische auto’s in de regio’s. Het is de intentie om het aantal te vergroten met 2400 stuks. Het exacte aantal is afhankelijk van de vraag van elektrische rijders. De grote aantallen kunnen worden gerealiseerd door een effectieve samenwerking tussen de overheden, marktpartijen en andere belanghebbenden. Bijna tachtig gemeenten zullen meedoen en samen optrekken.

Deskundige partner

Maarten Linnenkamp van projectbureau MRA-E zegt over de gunning: “Wij hebben PitPoint geselecteerd voor de plaatsing, beheer en exploitatie van de laadpunten, evenals het verwerken van de laadtransacties en het leveren van lokale groene stroom. PitPoint kwam als beste uit de aanbesteding en wij zien hen als een deskundige partner om de komende zeven jaar de laadpunten te exploiteren.”

 Jan Theo Hoefakker, lid van het Management Team van PitPoint vult aan: “Wij zijn verheugd over deze gunning. Het is weer een grote en belangrijke stap op weg naar schoon vervoer in Nederland in 2030. Voor de automobilisten in de Metropoolregio zijn er alleen maar voordelen. Het betekent dat het elektrisch rijden nog gemakkelijker wordt.”

Overigens kunnen elektrische rijders via https://laadpaal.mrae.nl/ een verzoek indienen voor het plaatsen van een laadpunt in de buurt.

PitPoint zal de MRA-E en gemeenten faciliteren in het effectief verschonen en verduurzamen van het wegverkeer. Hiervoor biedt PitPoint onder andere analyses aan waarbij strategische laadlocaties worden aangewezen. Zo worden de laadpunten het meest effectief ingezet.

Groei elektrisch vervoer

Het aantal elektrische auto’s groeit. Inmiddels rijden er in Nederland 100.000 elektrische voertuigen. Als de prognose van 200.000 elektrische auto’s in 2020 uitkomt, scheelt dat Nederland jaarlijks 1 miljoen vaten olie. Linnenkamp: “Zo worden we minder afhankelijk van oprakende fossiele brandstoffen.”