‘Saubere Kraftstoffe’ en nieuwe technologieën

POLITIEKE NIEUWSFLITS WEEK #18

9-05-2016

In de rustige recesweek staan we met gepaste trots stil bij ons eigen nieuws: PitPoint neemt in Duitsland 13 tankstations van Gazu over. We zijn nu ook van de “saubere Kraftstoffe”. De ambitie van 100% duurzaam vervoer in 2030 beperkt zich immers niet tot ons eigen land. Ook in de ons omringende landen willen we een netwerk van aanbieders van schone tankstations ontwikkelen. Daarom zijn we onder andere ook actief in België.

Bij de aanschaf van een nieuwe auto moet het voor mensen steeds vanzelfsprekender worden dat ze stilstaan bij de brandstofkeuze. Een fijn vertakt, betrouwbaar netwerk van aanbieders is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Een andere is dat beleidsmakers de schonere technologie stimuleren. Daarom hopen wij dat de CO2- uitstootnormen voor de vervoerssector stapsgewijs omhoog gaan. De Europese Commissie buigt zich nu over de plannen na 2020 en komt in juni met een eerste schot voor de boeg. Onder andere Natuur en Milieu en De Groene Zaak vragen bedrijven zich uit te spreken voor energiezuiniger vervoer. Wij staan achter deze oproep en melden ons deze week als steunbetuiger. Doet u mee?

Verplicht leesvoer voor iedereen die bezig is met de omslag naar een duurzamer economie, is de studie die het Centraal Planbureau deze week publiceerde. De studie zet uiteen dat investeringen in duurzame technologie vaak op in eerste instantie tot minder economisch gewin leiden, maar op de lange termijn de welvaart verhogen. Het rapport gaat uitgebreid in op de rol van nieuwe duurzame technologieën. Markt en overheid zijn meestal onzeker welke techniek uiteindelijk de meest rendabele wordt. Als het zeker zou zijn welke technologie het zou halen, zou iedere marktpartij er meteen instappen. Als ondernemers kunnen we dit beamen: als wij wisten welke duurzame brandstof in 2030 de norm is, zouden we alle kaarten daarop zetten. Maar zolang dat onzeker is, investeren wij in het hele palet van duurzame brandstoffen: van elektriciteit tot waterstof, van groengas tot LNG.

De onzekerheid, stelt het CPB, is een reden voor de overheid om de ontwikkeling van de technologie door subsidie te stimuleren. Een belangwekkende raad van het CPB: ‘Als sprake is van onzekerheid over de toekomstige perspectieven van schone technologieën kan de overheid beter investeren in een portefeuille van verschillende technologieën.’

Een strategie die naadloos past bij het duurzaam vervoer.