Schade van slecht nageleefd beleid

Column Erik Kemink

19-01-2016

Komende week spreek ik in Den Haag een aantal Kamerleden. Ik zie kijk uit naar een paar goede gesprekken over duurzaam vervoer.

PitPoint streeft naar volledig duurzaam vervoer in 2030 en ik denk dat vrijwel iedere fractie die ambitie kan steunen. Over de weg daar naartoe zullen we misschien van inzicht verschillen. In de visie van PitPoint is de juiste route het parallel ontwikkelen van verschillende duurzame alternatieven. We zien daar meer in dan in tunnelvisie op één technologie, bijvoorbeeld de elektrische auto.

‘Wat kan de politiek doen om jullie in dat streven te helpen?’ – is een vraag waarmee ik rekening houd. Het antwoord zal misschien niet echt sexy zijn. Laten we eens beginnen met het vasthouden aan en het uitvoeren van het beleid dat er nu ís. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Neem bijvoorbeeld de inzet van de auto-industrie om zand in de machine van de uitstootnormen te stoppen. Ze lobbyen zelfs voor het moedwillig behouden van een rekenfout in de testprocedures. NRC Handelsblad (betaalde link) schreef er dit weekend een indringend verhaal over. Gelukkig (en wellicht mede dankzij de Nederlandse milieulobbyist Iddo Riemersma) is het opzetje niet geslaagd. Want dit soort acties zijn rechtstreeks schadelijk voor onze eigen business. En voor de ambitie van 100% duurzaam vervoer in 2030.

Een ander onderwerp is de eigen ambitie van de overheid om 100% duurzaam in te kopen. In november presenteerde Natuur en Milieu een rapport waaruit bleek dat nog bepaald niet wil vlotten, op het vlak van verkeer en vervoer. Bij het merendeel van de aanbestedingen worden zelfs de verplichte minimumnormen voor milieu niet gehaald. Anno 2015!

Onder andere ChristenUnie Kamerlid Carla Dik-Faber stelde er vragen over.  Misschien ligt het aan mijn onbekendheid met de Haagse mores, maar de antwoorden van staatssecretaris Dijksma komen op mij wat ontwijkend over. De vragen gingen over de minimumeisen, die in het merendeel van de aanbestedingsprocedures niet opgenomen worden (73% bij het leerlingenvervoer, 83% bij zorgvervoer en 50% bij de dienstauto’s). Daar gaat de staatssecretaris niet op in. Ze schrijft over het aanscherpen van de minimumeisen. Dat is de afgelopen periode gebeurd. En alles is netjes in ‘criteriadocumenten’ verwerkt. Dus wat zeurt Stichting Natuur en Milieu nog?   ‘De observaties in het rapport,’ schrijft Dijksma,  ‘lijken deels gebaseerd te zijn op de verouderde criteria.’

Wel stelt Dijksma terecht dat echt goed duurzaam inkopen ‘bestuurlijke ambitie, kennis en ervaring’ vergt. En dat kun je niet in een regeltje opleggen. Daarom zullen wij binnenkort samen met partners een masterclass organiseren, naar aanleiding van het rapport van Natuur en Milieu.

En vandaar dat ik blij ben met de gelegenheid om een aantal Kamerleden iets te vertellen over theorie en praktijk van duurzaam inkopen. Want ook hier schaadt niet nageleefd beleid PitPoint en de ambitie van 100% duurzaam vervoer in 2030.

Erik Kemink is directeur van PitPoint clean fuels, voorheen bekend als CNG Net en LNG24. Erik geeft sinds 2008 met veel plezier leiding aan deze oud-werkmaatschappijen van Ballast Nedam. Hij werkte tussen 2002 en 2008 in verschillende functies voor Ballast Nedam en The Netherlands Water Partnership en studeerde Civiele Techniek in Delft. Hij is getrouwd en is vader van 4 jonge kinderen. Met PitPoint gaat Erik voor 100% schoon vervoer in 2030, “een ambitieuze doelstelling maar wij zijn er van overtuigd dat het mogelijk is en doen er alles aan de overgang naar schone brandstoffen te faciliteren.” @ErikKemink