Schone koplopers en fossiele degradatiekandidaten

Politieke nieuwsflits #45

17-11-2016

Maar liefst 82% van de Nederlandse gemeenten leeft de afspraak om 100% duurzaam in te kopen niet na, zo bleek uit onderzoek van Natuur & Milieu. Helaas blijken de huidige inkoopeisen ontoereikend voor echte verduurzaming en blijft de weging van duurzaamheidscriteria laag. Positief is dat in vergelijking met vorig jaar elektrisch en groen gas vaker terugkomen in aanbestedingen. Er zijn nog veel stappen te zetten. Gemeentes wordt aanbevolen om maatregelen te eisen die brandstofbesparing opleveren, over te stappen op duurzame brandstoffen, meer ambitie te tonen en in te zetten op slim vervoer. Enige kritische introspectie is dan ook op zijn plaats. Halen wij als Nederland onze klimaatdoelen wel? Gelukkig zijn er ook gemeenten zoals Leeuwarden, Den Haag of Almere waar duurzaam aanbesteden wordt omarmd.

Maar toch, zoals Maarten van Biezen van Natuur & Milieu al terecht opmerkte: “gezien alle aandacht in het afgelopen jaar voor klimaat en dieselgate zou je verwachten dat gemeenten wel het goede voorbeeld geven en voor schone auto’s kiezen.” Niets is minder waar. Werk aan de winkel voor gemeenten!

Eerst zal de Tweede Kamer dit onderwerp nog behandelen tijdens het AO Duurzaamheid & Milieu eind november. ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber stelde ook Kamervragen over het onderzoek. Wij hopen dat meerdere partijen zich eindelijk achter dit belangrijke onderwerp gaan scharen.

Luchtkwaliteit hoger op maatschappelijke agenda

Op het gebied van luchtkwaliteit sprak de Kamer zich afgelopen week al positief uit: een motie van verschillende politieke partijen voor een nationaal luchtplan haalde een meerderheid. Het Longfonds start in 2017 met een campagne om mensen bewust te maken van de lucht die zij inademen. Gelukkig wordt de lucht in Nederland wel schoner, zo rapportage het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, mede door schoon vervoer. Maar er is nog een lange weg te gaan, een weg die wij als PitPoint in samenwerking met diverse maatschappelijke organisaties graag bewandelen.

Transportsector wil verduurzamen

Ook de vervoerssector ziet steeds meer heil in schone brandstoffen. Zo wil Transport en Logistiek Nederland (TLN) werk maken van de CO2-reductie voor transport. Een snelle overgang naar biobrandstoffen als LNG en CNG draagt hieraan bij. PitPoint denkt graag mee met TLN hoe wij de sector verder kunnen verduurzamen. Dan moet de markt voor groen gas wel tot volle wasdom komen. Zodoende pleiten wij samen met Essent en OrangeGas voor het instellen van een pilot voor de import van groen gas (Energeia login vereist). De Kamer is nu aan zet, wij wachten in spanning af!

Elektrisch het land uit gejaagd

Tot slot nog aandacht voor de hartenkreet van diverse organisaties, waaronder de ANWB, die zich zorgen maken om de ontwikkeling van elektrisch rijden. Door het niet in het leven roepen van een aanschafsubsidie zullen veel elektrische lease-auto’s naar het buitenland verdwijnen. En daarmee ook de milieuwinst, zo laten CBS cijfers zien. Eigenaren van elektrische auto’s maken namelijk meer kilometers dan rijders in benzineauto’s. Alhoewel dieselrijders nog steeds koploper zijn. Laten we de schouders eronder zetten en van deze koploper een degradatiekandidaat maken!