Schone wegen, schone havens

Politieke nieuwsflits #46

22-11-2016

Laten we beginnen met welgemeende felicitaties voor Nederland! Sinds 16 november telt ons land 100.000 elektrische auto’s en motorfietsen. Een mooie mijlpaal voor de luchtkwaliteit in Nederland. De cijfers laten volgens minister Kamp van Economische Zaken zien dat het “goed gaat met elektrisch vervoer in Nederland.” De minister verwacht zelfs dat vanaf 2020 elektrisch vervoer dermate aantrekkelijk is, dat de huidige belastingvoordelen kunnen worden afgebouwd. Dit in tegenstelling tot een aantal organisaties waaronder de ANBW en Natuur & Milieu, die eerder pleitten voor aankoopsubsidies om EV verder te stimuleren. Hoe dan ook, wij blijven investeren in nieuwe laadpalen om de opmars van elektrisch verder vorm te geven.

Goede week voor duurzaam inkopen

Nadat Natuur en Milieu  vorige week een nieuwe benchmark publiceerde rondom duurzaam inkopen zijn er deze week ook goede ontwikkelingen te bespeuren. Zo kondigden zestien gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen aan om vanaf 2018 samen duurzame elektriciteit in te kopen. Elektriciteit die duurzaam is, en bovendien regionaal is opgewekt. Ook in het verkiezingsprogramma van DENK mooie woorden voor duurzaam inkopen. De partij pleit voor een overheid die 100% duurzaam inkoopt, dit jaarlijks laat toetsen, en strengere milieueisen. Zo is er toch een mooie oogst ontstaan rondom duurzaam inkopen in de verschillende partijprogramma’s. Op naar een mooi Regeerakkoord zouden wij zeggen.

Schone lucht voor Amsterdammers

Lokaal wordt er al hard gewerkt als het om schone lucht gaat. Zo presenteerde de gemeente Amsterdam een fraaie infographic waar een tijdspad wordt geschetst met concrete acties. Het pallet aan maatregelen is indrukwekkend: denk aan privileges voor elektrische voertuigen, uitstootvrije bevoorrading voor ondernemers, en een uitstootvrij wagenpark. Wij zouden Amsterdam willen adviseren om al eerder te kijken naar vergroening en niet te lang te wachten. Groengas/CNG als transitiebrandstof biedt immers veel mogelijkheden. Hetzelfde geldt voor onze zuiderburen. Een mooie ambitie van de Vlaamse Minister Tommelein om Antwerpse taxi’s vanaf 2020 elektrisch te laten rijden, maar waarom wachten met verduurzaming?

Steden als motor voor vergroening

Goed om te zien dat steden in ieder geval werk maken van schoon vervoer. Cijfers laten ook zien dat de luchtkwaliteit weliswaar toeneemt, maar in grote steden zoals Amsterdam en Rotterdam achterblijft. Laatstgenoemde stad weet zich wel verzekerd van een nieuw LNG-schip dat vanaf 2018 in de vaart wordt genomen.

Zo laten steden zien dat zij invulling geven aan de uitdagingen van de toekomst. Wij hopen in ieder geval dat zij blijven investeren in onze leefomgeving. Want daar doen wij het uiteindelijk voor.