Schoon Amsterdam, Schoon Nederland

POLITIEKE NIEUWSFLITS WEEK #21

30-05-2016

Afgelopen maandag opende de Vlaamse minister Bart Tommelein het tweede CNG-tankstation van PitPoint in België. Een bijzonder moment, daar dit namelijk de opmaat betekent naar meer duurzame mobiliteit voor onze zuiderburen. Tommelein gaf aan dat de Vlaamse overheid vol overtuiging kiest voor schone brandstoffen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Een ambitieuze houding die wij natuurlijk van harte toejuichen.

Deze week werd ook bekend dat Nederland door de Europese Commissie is verzocht verbeteringen door te voeren in het kader van aanbestedingen. Volgens de Commissie heeft Nederland Europese regelgeving, dat ervoor moet zorgen dat overheidsaanbestedingen beter verlopen, nog niet omgezet in nationaal beleid. Wij hopen dat dit alsnog snel zal gebeuren. Goede en transparante aanbestedingen met heldere duurzaamheidscriteria kunnen er immers aan bijdragen dat bijvoorbeeld het OV in Nederland nog verder vergroend! Dat er nog veel uitdagingen op dit gebied zijn bleek ook uit ons blog van vorige week, waarin wij ruimte voor verbetering zagen bij de aanbesteding van de brandweer . Enfin, wij gaan er gewoon van uit er in steeds meer aanbestedingstrajecten uiteindelijk gekozen zal worden voor schone brandstoffen.

De gemeente Amsterdam geeft in ieder geval het goede voorbeeld: daar krijgen schone taxi’s (elektrisch of op waterstof en groengas) voorrang op de standplaats bij het Centraal Station. Ook heeft de gemeente uitgesproken dat in 2025 alle taxi’s in de stad op schone brandstoffen moeten rijden. Kwestie van tijd voordat hierdoor ook de luchtkwaliteit in de stad aanzienlijk zal verbeteren. Het blijkt maar weer eens dat zowel overheden als marktpartijen een gezamenlijke inspanning moeten leveren om schoon vervoer een boost te geven.

Maar ook internationaal zit onze overheid niet stil. Zo kondigde staatssecretaris Dijksma aan dat Nederland zich de komende jaren gaat specialiseren in klimaathandelsmissies om landen te helpen met het realiseren van de klimaatdoelen van ‘Parijs’. Een mooi initiatief!
PitPoint ziet veel goede dingen om ons heen gebeuren: van kleinschalige initiatieven van particulieren dicht bij huis tot ambitieuze antwoorden zoeken op mondiale vraagstukken. Hoe dan ook, wij weten hoe wij het verschil kunnen maken: door de mobiliteit in Europa te vergroenen middels het aanbieden van diverse schone brandstoffen. U hoort nog van ons!