Slimme laadpalen 3.0

Duurzaam en prijs gestuurd laden

10-07-2018

Op 4 juli vond in het COBRA-museum in Amstelveen het Smart and Cross border charging event plaats. Tijdens dit event van de MRAe en NKL Nederland werd de eerste laadpaal van een nieuwe generatie duurzame en slimme laadpalen onthuld door onder meer Floor Gordon, wethouder duurzame economie en ruimte van de gemeente Amstelveen. Deze nieuwe laadpaal is het resultaat van een samenwerking tussen PitPoint, energie en dataspecialist E.D. Mij, Greenflux en Enovates. Het bijzondere aan deze laadpaal is dat hij zorgt dat je met deze laadpaal voor kan laden wanneer er veel zonne- en windenergie beschikbaar is.

Jan Theo Hoefakker, MD Commercial Sales bij PitPoint en Jeffrey Bartels, directeur van E.D. Mij gingen tijdens twee drukbezochte Ronde Tafels dieper in op slim laden. Dit deden zij aan de hand van twee stellingen:

  • Prijs gestuurd laden is hetzelfde als groen laden
  • Lokale energie is wel duurder maar niet duurzamer
Het mes kan aan twee kanten snijden

Door op een slimme manier te laden is er veel mogelijk. Maar wat geniet er de voorkeur? We willen duurzame stroom afnemen maar het moet ook qua prijs aantrekkelijk zijn. Kan het mes aan twee kanten snijden en is het mogelijk om goedkoop en groen te rijden? De meningen van de deelnemers aan de ronde tafel liepen hierover erg uiteen.

Jeffrey en Jan Theo leggen uit er wel een duidelijk verband zit tussen prijs gestuurd en duurzaam laden, maar dat het niet 1 op 1 hetzelfde is. Als je gaat laden op basis van prijs, laad je op basis van vraag en aanbod. Als er veel aanbod van zon en wind is, is de prijs ook laag. In dat geval laad je prijs gestuurd en duurzaam. Het kan echter ook zo zijn dat de prijs laag is vanwege het tijdstip, bijvoorbeeld midden in de nacht. Als het dan windstil is, laad je dus wel prijs gestuurd maar gebruik je geen duurzame energie. Kortom het mes kan aan twee kanten snijden, maar als we ons alleen richten op laden op basis van het aanbod van duurzame energie, leidt dat tot andere laadmomenten dan als we dat op basis van de prijs zouden doen.

Lokaal is niet per se duurzaam

De tweede stelling betrof de duurzaamheid van lokale energie. Mensen denken vaak dat de meest duurzame energie, wind of zon uit de eigen gemeente is. Het verzoek om energie dus zo lokaal mogelijk op te wekken zijn we dus vaak terug in aanbestedingen en uitvragen. Jan Theo en Jeffrey vinden het goed dat overheden kijken naar lokale stroom. Het is immers duurzamer is om energie van de Nederlandse wind te gebruiken dan energie afkomstig van Garanties van Oorsprong uit het buitenland. Dat gemeenten soms eisen dat een laadpalen gevoed worden met zonnepalen uit eigen stad vinden ze echter een brug te ver. Op dit niveau lokale energie opwekken is niet per se duurzamer maar wel kostenverhogend. Het aanbod duurzame stroom in een gemeente kan bijvoorbeeld te laag zijn, terwijl er een zonnepark uit een andere provincie wel genoeg kan leveren.

En ook al verlies je tijdens het transport een klein gedeelte van de energie, dan nog weegt dat niet op tegen de voordelen van windmolens of zonnepanelen op strategische plekken.Zo is er bijvoorbeeld in Amsterdam een grote behoefte aan elektriciteit. Toch is het efficiënter om een windmolenpark in de Noordzee zetten dan in Amsterdam zelf want daar waait het harder.

Net zoals het event zelf, waren de ronde tafels een succes. En dat is ook niet zo gek want met de nieuwe generatie duurzame laders ziet de toekomst voor elektrisch rijden er zonnig uit