Steuntjes in de rug

POLITIEK NIEUWS WEEK #12

29-03-2016

Windmolens en megawatts, daarover gingen debatten over het Energieakkoord de afgelopen tijd meestal. Maar afgelopen week werd duidelijk dat de Tweede Kamer in toenemende mate het belang inziet van de verduurzaming van verkeer en vervoer. In onze nieuwsflash van vorige week schreven we al over Werk in Transitie, het plan van PvdA-Kamerlid Jan Vos om in de hoogste versnelling naar 100% duurzaam vervoer te gaan.

Het debat met minister Kamp over duurzame energie ging woensdag uitgebreid over de autoplannen en duurzame brandstoffen. Duidelijk werd dat veel Kamerleden het eens zijn met de visie van PitPoint op duurzaam vervoer. Die luidt dat alle duurzame brandstoffen de kans moeten krijgen zich te ontwikkelen. ‘Kan de minister ook iets vertellen over andere soorten duurzame technologie,’ vroeg PvdA’er Vos. ‘Het gaat met name om waterstof en groengas. We moeten toch vooral kijken naar het verhogen van de emissie-uitstooteisen. Dat moeten we de komende jaren als het ware technologieneutraal doen.’ VVD-Kamerlid André Bosman roerde zich daags voor het debat op Twitter. Daarbij wees hij op een opiniestuk van PitPoint- directeur Erik Kemink.

Ook Kamerlid Stientje van Veldhoven (D66) wees op het belang van de ‘vergroening van de gasmix’. Innovatieve technologieën zouden veel sterker staan als het beleid een stuk stimulerender zou zijn. Van Veldhoven wees op Torrgas, een bedrijf uit Den Helder dat op innovatieve wijze de bijproducten van biomassa omzet in groengas. Eerder die week had Gasunie- topman Jongejans in een interview gezegd dat zijn bedrijf zich opmaakt voor een toekomst ‘ groengas en zonder Gronings gas’. En dat in de week dat ook Shell weer voorzichtig een bocht neemt richting meer investeren in duurzame energie.

Een ander steuntje in de rug was deze week de stemming over de nieuwe aanbestedingswet. Overheden streven naar 100% duurzaam inkopen, maar in de praktijk komt het er (te) vaak nog op neer dat gekozen wordt voor de goedkoopste aanbieder. Zo missen overheden vaak de kans om het goede voorbeeld te geven, bijvoorbeeld bij de verduurzaming van openbaar vervoer of schoolbusjes. Dankzij een aangenomen amendement van PvdA-Kamerlid Jacques Monasch moeten aanbestedende overheden nu motiveren waarom ze voor de laagste prijs gaan. Ook dwingt de nieuwe wet ze om meer gewicht toe te kennen aan duurzaamheid en sociale aspecten. Kleine stapjes, maar het helpt wel.

En dan nam staatssecretaris Wiebes (Financiën) nog het besluit om de energiebelasting op stroom uit laadpalen te halveren. We zien met spanning uit naar volgende week, als de Kamer de wet behandelt die de fiscale behandeling van de auto regelt. De plannen liggen grotendeels vast, maar misschien kan de Kamer de druk verder opvoeren.

Al met al geen slechte week voor onze missie: 100% schoon vervoer in 2030.