De toekomst is voor schone brandstoffen

Politieke nieuwsflits #43

1-11-2016

We stonden er vorige week al kort bij stil in een vooruitblik: het zal u niet ontgaan zijn dat recent de Nationale Klimaattop plaatsvond. Een van de positieve uitkomsten was dat bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties afspraken hebben gemaakt rondom de reductie van CO2-uitstoot. Grote bedrijven verenigden zich zelfs in een heuse transitiecoalitie die de regering opriep werk te maken van een klimaatwet. Iets waar partijen als de PvdA en GroenLinks eerder voor hebben gepleit. Kritiek was er ook, bijvoorbeeld van Marjolein Demmers van de Groene Zaak. Zij noemde de Klimaattop een ‘wassen neus’ en riep de overheid op om ambitieuzere beslissingen te nemen in plaats van ‘door te blijven modderen’. Wij hopen inderdaad dat de overheid de adviezen van groene ondernemers ter harte neemt en, zeker met het oog op de komende verkiezingen en een nieuw regeerakkoord, werk maakt van de energietransitie!

Diesel maakt plaats voor schone brandstof

Wat in ieder geval een positief bericht was afgelopen week, is de spectaculaire daling van het aantal verkochte diesels in Europa. In Nederland was de daling zelfs nog sterker dan in omringende landen. Dit jaar is ongeveer 18% van de nieuwe verkochte personenauto’s een diesel, ten opzichte van 30% vorig jaar. Analisten voorspellen dat deze ontwikkeling autofabrikanten zal bewegen om meer in te zetten op schone brandstoffen. Dieselgate beïnvloedt dus ook het koopgedrag aanzienlijk. PitPoint staat in ieder geval klaar op laadpalen en tankstations op Groengas, LNG en Waterstof verder te ontwikkelen langs de Nederlandse snelwegen en bij u in de buurt.

Overheid: omarm duurzaam inkopen en groengas

Om de luchtkwaliteit te laten verbeteren kan de overheid ook meer doen, vindt Natuur & Milieu. Zij roepen het kabinet op om de belastingvrijstelling voor taxi’s en voertuigen van politie, brandweer en defensie op te heffen. Vindt de overheid het klimaat echt zo belangrijk of heeft de Groene Zaak het bij het rechte eind? Deze week vindt in de Tweede Kamer de begrotingsbehandeling Infrastructuur & Milieu plaats. Reden voor een verhoogde inzet op het gebied van bijvoorbeeld duurzaam inkopen? Wij vinden van wel. Afgelopen week verscheen bijvoorbeeld een voortgangsrapportage van de Commissie Aanbestedingsexperts waaruit bleek dat er het afgelopen jaar meer klachten zijn ingediend over aanbestedingen dan voorgaan jaren.

Ondertussen blijft de discussie rondom Groengas de gemoederen bezighouden. Waar minister Kamp aangeeft de markt niet verder te willen brengen, staan bedrijven te trappelen. Zo verwachten netbeheerders dat het aandeel Groengas de komende tijd flink zal stijgen. PitPoint blijft met haar lobbypartners OrangeGas en Essent in ieder geval druk houden op dit dossier, opdat ook de markt van Groengas eindelijk volwassen mag worden!